Krav på skorstenslösa inredningskaminer

Väsentliga säkerhetsfrågor för skorstenslösa inredningskaminer, dvs. så kallade inrednings-, design-, bio- och lättvikts kaminer är till exempel:

 • materialval, anordningens stabilitet
 • stadiga fästningstillbehör, t.ex. i väggen eller taket för de anordningar som ska fästas
 • bränsletankens täthet
 • ren bränsleförbränning
 • lämpliga installations- och bruksanvisningar samt varningsmärkningar.

Eftersom skorstenslösa kaminer vanligtvis är konsumtionsvaror CE-märks de inte och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheten.

Ansvaret för de skorstenslösa kaminernas säkerhet ligger på tillverkaren, kontraktstagaren, importören, distributören och försäljaren.

Säkerhetskrav på skorstenslösa inredningskaminer

De skorstenslösa kaminerna ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom. Kraven på inredningskaminernas säkerhet behandlas i standarden SFS-EN 16647, som innehåller mer detaljerade säkerhetskrav och provningsmetoder.

Märkningar och bruksanvisningar

De skorstenslösa kaminerna ska ha:

 • Nödvändiga installations- och bruksanvisningar för säker installation och användning samt
 • varningar på finska och svenska.

I bruksanvisningen kan det finnas illustrationer för att öka tydligheten, och istället för med text kan informationen även ges med kända instruktions- och varningsmärkningar. I standarden SFS-EN 16647 ges mer detaljerade krav på de skorstenslösa kaminernas märkningar.

Viktiga varningar som ska fästas på skorstenslösa kaminer är till exempel:

 • Endast för dekorativt- och hushållsbruk.
 • Läs bruksanvisningarna innan installation och användning.
 • Använd endast den bränsletyp som nämns i bruksanvisningen.
 • Använd endast i utrymmen med luftkonditionering enligt tillverkarens bruksanvisningar.
 • Lägg aldrig till bränsle i enheten medan den är het eller i användning.
 • Överfyll aldrig enheten och torka försiktigt bort allt spillt bränsle innan du tänder enheten.
 • Använd endast i dragfria utrymmen.
 • Tänd aldrig enheten medan den är het.
 • Flytta aldrig enheten medan den är i användning.
 • Lämna aldrig barn eller husdjur obevakade i närheten av enheten.