Ögonfransförlängningar och konstnaglar

Konstnaglar

Det går att göra konstnaglar ovanpå den egna, naturliga nageln på två olika sätt, antingen med akryl- eller geléteknik.  Naglar som görs med geléteknik formas av gelé som härdas med hjälp av UV-ljus. Konstnaglar som görs med akrylteknik formas genom att blanda ihop akrylpulver och akrylvätska till en massa. Naglarna formas sedan av denna massa ovanpå kundens egna naglar. Akrylnaglar härdas utan UV-ljus.

Då gelénaglar och akrylnaglar görs, används ofta ohärdade akrylater som är kända för att sensibilisera huden. Utöver hudsymtom kan exponering för akrylater också orsaka överkänslighet i luftvägarna.

Konstnagelset säljs även för konsumentbruk. De här är ofta set som utnyttjar geléteknik och innehåller ofta också ohärdade akrylater, som kan orsaka allergiska hudreaktioner till följd av sensibilisering om de kommer i kontakt med huden. Då man gör naglar med geléteknik är det viktigt att hindra att ämnet kommer i kontakt med huden. I konsumentbruk kan det här ofta vara svårt, eftersom det är nödvändigt att applicera flera lager gelé på nageln som sedan härdas med hjälp av UV-ljus.

Gelnagellack

Gelnagellack är nagellack som härdas med UV-ljus eller naturligt ljus, och de håller längre på nageln än vanligt nagellack. Också gelnagellack kan innehålla ohärdade akrylater. På grund av de ohärdade akrylaterna kan också gelnagellack orsaka sensibilisering i hudkontakt och allergiska reaktioner som en följd av detta.

Lösnaglar

Lösnaglar fästs ovanpå den egna nageln med ett lim som är avsett för detta ändamål. Limmen för lösnaglar kan också innehålla sensibiliserande, ohärdade akrylater. Då de kommer i kontakt med huden kan limmen för lösnaglar orsaka sensibilisering och allergiska reaktioner som en följd av det.

Ögonfransförlängningar

Ögonfransförlängningar fästs vid de egna naturliga fransarna med lim. Franslimmet är ett snabbtorkande lim som innehåller många olika kemikalier. Många lim innehåller bl.a. sensibiliserande cyanoakrylater, och halten av dessa i limmet kan vara till och med 90 procent.

Lim som används i ögonfransförlängningar klassas inte som kosmetika, eftersom produkten inte fyller kriterierna för en kosmetisk produkt. Limmet som används vid fransförlängningar faller inom kemikalielagstiftningen.