Använd tara vid försäljning av lösviktsvara

Tillförlitlig mätning vid handel beror förutom på vågen, även på om vågen används korrekt. När en produkt med kilopris vägs för att fastställa pris, får förpackningsmaterialets vikt inte ingå i produktens vikt.

Kilopris anger priset på produkten per viktenhet. Om produktens förpackningsmaterial inte har dragits av från det viktresultat från vilket priset beräknas, betalar kunden även för förpackningen enligt produktens kilopris. Detta förvränger produkternas pris och prisens jämförbarhet. Det fel som orsakas i mätresultaten p.g.a. försumlig användning av tara är mycket större än vågens största tillåtna fel.

Köpmannen kan välja att prissätta förpackningsmaterialet separat, men inte fakturera produkten enligt bruttovikt.

Vägning av lösviktsvara vid betjäningsdisk

Vid betjäningsdiskar ska förpackningsmaterialets vikt alltid dras av från produktens vikt. Produktens pris bestäms enligt produktens vikt, och förpackningsmaterialet är inte en del av produkten.

Exempel: När du väger kallskuret, ska vikten på pappersark som vägs med produkten dras av från mätresultatet innan priset bestäms. Av hygienskäl kan det för pappersarken som vägs med produkten användas en medelvikt, om pappersarken alltid är ungefär lika stora.

Exempel: Om produkten förpackas i en ask, dra av askens vikt från produktens vikt innan priset beräknas. Om det finns askar i olika storlekar ska det för varje askstorlek användas en egen taravikt. Du kan göra tareringen vid betjäningsdisken antingen

Självbetjäningsförsäljning

Vid självbetjäningsförsäljning väger kunden produkten själv. Självbetjäningsförsäljning av lösviktsvara är vanligt t.ex. i frukt- och grönsaksavdelningarna eller vid försäljning av färdig-sallader och lösgodis.

Det grundläggande kravet på angivande och bestämning av priset enligt nettovikten är detsamma som vid försäljning vid betjäningsdisk: vikten på förpackningsmaterialet ska dras av innan produktens pris bestäms enligt vikt.

Vid självbetjäning ska vikten på förpackningsmaterialet dras av från produktens vikt genom att använda en på förhand inställd tara. Som vikt på taran används den genomsnittliga vikten på förpackningsmaterialet, t.ex. en påse eller en ask.  Om produkten kan förpackas i olika storlekars askar eller påsar, ska det för varje storlek sättas in en egen tara, eller så kan den tyngsta förpackningens taravikt användas som taravikt. Askens lock ska ingå i taravikten.

Ställa in taran i vågen

I många vågar är det möjligt att ställa in taravikten produktspecifikt. Anvisningar om hur taran ställs in finns i bruksanvisningarna.

Bestämning av taravikten kan göras genom att väga minst 10 st. förpackningsmaterial av samma storlek som ska tareras, och dividera vägningsresultatet med antalet förpackningsmaterial.  Beroende på vågens egenskaper kan taravikten ställas in antingen genom vägning eller genom att mata in taravikten separat för varje produkt.