Ädelmetallprodukter, smycken och klockor

Vad avses med ädelmetallprodukter?

Ädelmetallprodukter har tillverkats av ädelmetaller som ska stämplas, dvs.:

  • guld
  • silver
  • platina
  • palladium.

T.ex. smycken, bordssilver, bestick och klockor betraktas som ädelmetallprodukter om de innehåller ädelmetall som ska stämplas. Produkter som tillverkats i de metaller som nämnts ovan är ädelmetallprodukter, t.ex. smycken, bordssilver, bestick och klockor.

Vilka produkter kan säljas som ädelmetallprodukter (guld, silver, platina eller palladium)?

Minimihalter

Ädelmetaller legeras med andra metaller för att uppnå önskad nyans, göra metallen lättare att bearbeta och sänka materialkostnaderna. För att en produkt ska kunna säljas som en ädelmetallprodukt, ska ädelmetallhalten i produkten vara minst följande:

  • guld 375
  • silver 800
  • platina 850 och
  • palladium 500 tusendelar av ädelmetallen i fråga.

Om ädelmetallhalten understiger de halter som nämnts ovan, får produkten inte säljas som en ädelmetallprodukt eller förses med de stämplar som är avsedda för ädelmetallprodukter. 

Överdragna produkter

För att en produkt ska kunna kallas för en ädelmetallprodukt (guld, silver, platina eller palladium), ska produkten vara av ädelmetall också under överdraget. Produkter som är tillverkade av oädel metall och överdragna med ädel metall, t.ex. gulddoublékedjor eller skedar överdragna med silver, är inte ädelmetallprodukter. En ädelmetallprodukt får inte heller innehåller metalldelar som är överdragna med ädelmetall. T.ex. ett guldsmycke kan inte innehålla metalldelar överdragna med guld.

Övriga krav

Ädelmetallprodukter som säljs ska uppfylla alla kraven i lagstiftningen om ädelmetallprodukter. Kontrollera kraven i guiden Tillverkning, import och försäljning av ädelmetallprodukter.

Våg för ädla metaller

Vid köp och försäljning av ädelmetaller enligt vikt ska en verifierad precisionsvåg användas vid vägningen. Mer detaljerad information om vågar finns här.

Kemikalier i smycken och klockor

Klockor och smycken får inte innehålla farliga ämnen. T.ex. kadmium och bly är farliga kemikalier som inte får finnas i smycken. Nickel får inte läckas ut från smycken. De som säljer klockor med läderarmband eller lädersmycken ska beakta att det är förbjudet att använda krom VI i läderprodukter. Samma krav gäller även produkter tillverkade i ädelmetaller.

Batteridrivna klockor är elektriska produkter

En batteridriven klocka betraktas som en elektrisk eller elektronisk produkt. Tungmetaller, flamskyddsmedel och plastmjukgörare är kemikalier vars användning i elektriska produkter är begränsad.

Elektriska produkter, ackumulatorer och batterier faller in under skyldigheterna för producentansvar. Tillverkare och importörer är skyldiga att ansvara för kostnaderna för avfallshanteringen av sina produkter då produkten tas ur bruk. Producentansvarsärenden i Finland har koncentrerats till NTM-centralen i Birkaland.

Produkternas säkerhet

Ädelmetallprodukter, smycken och klockor får inte orsaka fara för användarna.

Observera detta

För närvarande finns det inget kontrollorgan för ädelmetallprodukter i Finland, det vill säga det är inte möjligt att få en kontroll- eller CCM-stämpel i Finland.

Det tidigare kontrollorganet Eurofins Labtium Oy upphörde med kontrollstämpling av ädelmetallprodukter i slutet av januari 2021.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat en rapport, läs rapporten (på finska).

Se även

Namnstämpelregister (på finska)

Prislista