Säker inredning för barnfamiljer

Elsäkerhet

Gå igenom dessa saker innan barnets föds:

 1. Kontrollera att eluttagen är barnskyddade. I nyare lägenheter är uttagen automatiskt barnskyddade. I gamla bostäder kan det fortfarande finnas oskyddade eluttag utan skydd som förhindrar t.ex. att barn sticker in spetsiga föremål i uttagets hål. Be en elektriker byta gamla eluttag till säkra uttag eller skaffa skyddspluggar till eluttagen.
 2. Undvik skarvsladdar i barnrum.
 3. Välj lampor som lämpar sig till barnrum och placera dem på rätt sätt.
  • Lampan är inte en leksak. Skaffa inte lampor som påminner om leksaker till barnrummet.
  • Lampor som blir mycket heta bör inte användas i barnrummet. Om sådana lampor används, ska de åtminstone placeras oåtkomliga för barn samt på platser med god ventilation. Moderna, högkvalitativa LED-lampor som fungerar med skyddsspänning blir inte just varmare vid användning. Däremot blir armaturer med glödlampor heta, och man bör vara uppmärksam på var de placeras.
  • Klämlampor med stickkontakt ska inte placeras i barnrummet.
  • En hängande ledning är alltid en intressant utmaning för små barn. Det är säkrast att gömma ledningar till inredningsbelysningen och övriga elektriska produkter t.ex. bakom en byrå.
  • Vägglampor ska skruvas fast så stadigt att de inte lossnar även om barnet drar i ledningen. Kontrollera även att ledningen inte kan lossna om man drar i den så att eventuella strömförande kabeländar blir synliga. Synliga ledningar kan spikas fast i väggen med kabelklamrar.
  • Lampskärmen får inte luta mot lampan och ljuset får inte blinka. Blinkande ljus kan orsakas av ett fel i lampan. En blinkande lampa ska tas ut bruk och kontrolleras.
 4. Se till att det inte finns några ledningar nära barnets säng. Förutom lampor har även babylarm ofta ledningar. Om dessa placeras fel kan de medföra risk för strypning. Alla ledningar måste hållas borta från sängarna eller monteras fast i väggen så att det inte kan uppstå öglor som barnet kan sticka sitt huvud igenom.
 5. Trasiga elektriska produkter ska tas ur bruk

Lämna aldrig trasiga elektriska produkter eller skarvsladdar åtkomliga för barn.

Handledning av barnet, korrekt placering av elektriska produkter och användningen av extra skydd bidrar till ett elsäkert hem för barnfamiljen.

Små ytrenoveringar

När du renoverar eller målar barnrummet är det viktigt

 • att sörja för tillräcklig ventilation under renoveringen. Från byggmaterial kan det avdunsta skadliga kemiska föreningar till inomhusluften.
 • Torka av dammet noga efter renoveringen. En del av föreningarna i byggmaterial fastnar lätt på damm, och damm i sig irriterar luftvägarna.
 • Vädra ut rummet noggrant när renoveringen är slutförd. Kemikalier kan läcka ut ur målade ytor, byggmaterial och textilier särskilt när de är nya.
 • Vänta tills du inte längre kan känna lukten av målarfärgen innan barnet sover i det renoverade rummet.
 • Kom ihåg att vissa lösningsmedel som t.ex. terpentin kan självantända; läs bruksanvisningen på förpackningen och följ den.

Håll barnen borta från starka lukter av målarfärger:

 • Lacknafta, målarfärg, lasyr och sprayer som innehåller organiska lösningsmedel får inte användas i utrymmen där barn vistas.
 • Penslar ska inte ligga i blöt i lösningsmedel så att barn kan komma åt dem. Täck blötläggningskärlet med lock eller plastpåse.

Byråer och hyllor

Möbler såsom byråer och hyllor ska i regel fästas i väggen. Då faller de inte även om små barn som är ivriga att klättra råkar klänga upp i dem.

Persienner och gardiner

P.g.a. risk för strypning är det viktigt att se till att långa snören och öglor från rullgardiner och persienner inte finns inom räckhåll för barn:

 • Fäst långa snören och öglor t.ex. på en krok på väggen.
 • Om dina persienner inte är försedda med säkerhetshöjande tillbehör, köp sådana från butiker som säljer persienner.
 • Placera även möblerna såsom spjälsängar, byråer och bord så att små barn inte kommer åt persiennsnören.

Vanliga gardiner är ett säkrare alternativ än persienner för mörkläggning av barnrum.

Skötbord

Lämna aldrig babyn obevakad på skötbordet – inte ens för en kort stund. En av de vanligaste olyckorna hos bebisar är fall från skötbordet.

Välj ett skötbord med

 • upphöjda kanter
 • tillräckligt med utrymme för olika redskap så att de finns inom räckhåll.

Vid behov kan man också skaffa en sele till skötbordet. Selen kan emellertid också orsaka farliga situationer, som strypningsrisk, om babyn lämnas oövervakad i selen eller om man leker med selen.

Förvaringsboxar

Välj en förvaringslåda utan tungt lock eller andra tunga delar för barns leksaker.

Tunga lock medför skade- och kvävningsrisk för små barn. Locket kan till exempel falla på barnets huvud. Barnet kan också gömma sig i en stor låda och orkar kanske inte öppna locket inifrån, och då äventyras syretillförseln till barnet.

Gåstolar

Bebisar i gåstolar ska alltid hållas under uppsikt.

Gåstolen kan skapa en falsk känsla av trygghet hos föräldrarna; bebisen är emellertid inte säker även om hen själv inte kan komma ur gåstolen. Gåstolar medför även sådana faror för bebisar som de annars inte ännu skulle utsättas för. Med hjälp av gåstolen kan bebisen kan röra sig snabbare och når bättre upp t.ex. till bord.

Av säkerhetsskäl ska man välja en gåstol med en mekanism som stoppar gåstolen på trappavsatsen så att stolen inte faller ner för trappan. Barn i gåstol kan få allvarliga huvudskador vid fall med stolen i en öppen trappa eller om de slår huvudet t.ex. mot en bordskant.

Föremål som innehåller vätskor

Se till att barnet inte kan ha sönder prydnadssaker som innehåller vätskor.

Vätskefyllda prydnadssaker avsedda att ge ljus- eller färgeffekter när vätskorna blandas (t.ex. lavalampor) kan innehålla mineralolja. Om ett sådant föremål går sönder och barnet sväljer innehållet, kan vätskan komma i lungorna och kan då orsaka kemisk lunginflammation. Vätskor inuti ljusstavar som lyser i mörkret kan också innehålla skadliga ämnen och barn får inte tugga på dem.