Kraven på vågar varierar beroende på användningsändamålet

Du ansvarar för att de vågar du använder uppfyller kraven i mätinstrumentlagen när du använder vågens vägningsresultat för något av de följande:

  • fastställande av pris på basis av vägningsresultatet, när försäljningen sker direkt till konsumenten
  • för att kontrollera innehållsmängden i färdigförpackningar
  • i affärsverksamhet, för att fastställa priset på en produkt eller tjänst, eller annan ekonomisk fördel
  • för fastställande av tull, transportavgift, skatt, ersättning, böter, belöning, skadestånd eller annan motsvarande avgift
  • genomförande av lagar och förordningar samt för expertutlåtanden utgivna i rättegång
  • i sjukvård för att väga patienter för att följa med deras tillstånd, fastställa sjukdom och behandling
  • på apotek för beredning av läkemedel enligt recept, samt för bestämning av massa för analys i kliniska och farmaceutiska laboratorier.

Lagens krav uppfylls när du använder vågar som är vederbörligt verifierade och som uppfyller kraven i direktiven. Icke-automatiska vågar, som t.ex. vågar i vanliga butiker, ska uppfylla kraven vågdirektivet 2014/31/EU. Automatiska vågar ska uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU.