Öppna data

Tukes har öppnat avgiftsfria dataset för allmänt bruk. Syftet med detta är att öka utnyttjandet av information.

Öppna data om farliga produkter

Öppna data om farliga produkter omfattar uppgifter om produkter vars försäljning och marknadsföring Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har begränsat genom förvaltningsbeslut samt om produkter vars försäljning och marknadsföring företagen själva har begränsat frivilligt. I öppna data ingår uppgifterna från de sista tre åren. Informationen samlas in från marknadsövervakningsregistret Marek  som förvaltas av Tukes.

Öppna data om farliga produkter

Dataseten uppdateras varje natt

Publiceringsdag: 15.3.2017

Filformat: CSV

Licensiering av material: Creative Commos Nimeä 4.0

Öppna data om växtskyddsmedlen

Uppgifter om växtskyddsmedel som godkänts i Finland. Uppgifterna har hämtats från KemiDigi-systemet. Du kan läsa samma information på webbplatsen KemiDigi.

I detta informationsmaterial finns dessutom uppgifter om godkända användningsändamål för varje växtskyddsmedel: odlingsgrödor, bekämpningens föremål och användningsställen. Användningsuppgifterna kan inte läsas som sådana på KemiDigi. Kontrollera alltid den detaljerade bruksanvisningen på försäljningsomslaget.

Uppgifterna är till exempel avsedda för användning av applikationer för planering av odling och även för andra tillämpningar där det behövs aktuell information om växtskyddsmedel i strukturell form. I uppgifterna används kodsystem för kemikalier som publicerats som ett separat material.

Öppna data om växskyddsmedlen

Dataseten uppdateras varje natt

Publiceringsdag: 1.10.2021

Filformat: json

Licensiering av material: Creative Commos Nimeä 4.0