Villkor för godkännande av biocidinnehållande antifoulingprodukter som används i båtar

I Finland har nationella villkor fastställts för godkännande av biocidinnehållande antifoulingprodukter. Villkoren gäller produkter avsedda för båtar som är 24 meter eller mindre långa. Villkoren gäller alla beslut om godkännande av antifoulingprodukter dvs. produktgrupp 21, och ändringar av godkännanden som utfärdas efter den 1 mars 2024.

Villkor för godkännande:
1. Den genomsnittliga urlakningshastigheten för koppar i produkter får inte överstiga 2 μg/cm2/d (under produktens livslängd).

2. I bruksanvisningen ska produktens livslängd anges i båtsäsonger (båtsäsong = 6 månader).

3. Produkter får endast användas för målning av botten på båtar som är längre än 7 m.

4. Produkter preparat är inte godkända för användning i insjöar. Produkterna får endast användas i havsområdena.

5. Konsumenter får inte måla båtbotten genom besprutning. 

6. Kemikaliebeständiga skyddshandskar ska levereras till konsumenter tillsammans med försäljningsförpackning

7. För att skydda miljön och hälsan ska följande nationella riskfraser läggas till i bruksanvisningar och påskrifter för produkterna: 

7.1. ”Produkten får endast användas för målning av botten på båtar som är längre än 7 m.”
7.2. ”Använding av produkter i insjöar är förbjudet.”
7.3. ”Tvättning av båtbotten i båttvättar i havet är inte tillåtet.”
7.4. ”Orenade tvättvatten från båtbotten får inte släppas ut i miljön.”
7.5. ”Konsumenter får inte måla båtbotten genom besprutning.”
7.6. ”Användning av kemikaliebeständiga skyddshandskar är nödvändigt.”