Hissarbeten

För anmälan om underhålls-, reparations- och moderniseringsarbeten: Anmälan om hissarbeten (doc, 77 kb)

Ifyllningsanvisning (pdf, 169 kb)

Skicka det ifyllda Word-formuläret och bilagorna till [email protected].