Naturkosmetika

Ingredienserna som används i kosmetiska produkter kan komma från naturen eller de kan framställas syntetiskt.

Samma ingrediens kan komma från naturen eller vara syntetiskt framställd. Strukturen och effekterna hos samma ingrediens är fullkomligt likadana oberoende av om ämnet kommer från naturen eller är syntetiskt framställt.  Av naturmaterial kan man isolera t.ex. olika extrakt för kosmetikbruk. Isolerade extrakt innehåller ofta många ämnen och de kan innehålla fler orenheter än syntetiskt framställda ämnen.

Naturkosmetika omfattas av samma lagstiftning

Syftet med benämningarna naturkosmetika eller naturliga kosmetika är ofta att framhäva att ingredienserna i produkten kommer från naturen. Ingredienserna kan också marknadsföras som naturliga. Det här kan bidra till uppfattningen att naturkosmetikaprodukter är mer skonsamma eller tryggare än ”vanliga” syntetiskt framställda kosmetika. Man kan ändå inte generalisera att naturliga ingredienser eller ingredienser som kommer från naturen är tryggare än syntetiska. Människor kan lika väl bli överkänsliga för naturliga ingredienser i kosmetika som för syntetiska ingredienser.

Det finns inte någon separat lagstiftning för naturkosmetika, naturliga kosmetika eller ekologiska kosmetika. Alla kosmetiska produkter som finns på marknaden inom EU-området omfattas av samma EU-kosmetikaförordning. Den här lagstiftningen har som mål att säkra att människornas hälsa skyddas på en hög nivå.

Certifikat

Olika organisationer har också egna certifikat för naturkosmetika och ekologiska kosmetika. De kan ha olika kriterier för sina certifikat. De här certifikaten grundar sig inte på kosmetikalagstiftningen, utan det är organisationen själv som bestämmer kriterierna för att certifikatet ska beviljas. Certifikat är system som företagen frivilligt använder, och dessa system kan följas utöver kosmetikalagstiftningen.