Cylindern på små delar

Leksaker och andra produkter som är avsedda för barn under 3 år och delar som eventuellt lossnar från dessa ska ha sådana mått att barnet inte kan svälja dem eller utsättas för kvävningsfara.

En liten del är ett föremål som helt och hållet ryms in i cylindern på små delar. Den här cylindern är lika stor som halsen på ett treårigt barn.

Leksaker avsedda för barn under 3 år och delar som kan lossna från dessa får inte i något läge helt och hållet rymmas in i cylindern på små delar.

Beställ provcylindrar för små delar!

Daghem, klubbar, föräldraföreningar och andra som arbetar med barn kan från Tukes beställa provcylindrar för små delar för att användas och delas ut till familjer för användning i hemmen! Du kan beställa cylindrar gratis på blankett.

Med cylindrarna kan man till exempel på daghemmet tillsammans med större barn undersöka vilka leksaker som inte får bli kvar på golvet om en grupp med under 3 åriga barn kommer på besök. Cylindrarna åtföljs av ett instruktionspapper med en färgläggningsuppgift på andra sidan. 

På grund av postkostnaderna föredrar vi att leverera dessa i större mängder för att delas ut till flera på en gång. Cylindrarna ryms inte igenom postluckan som brev på grund av sin tjocklek. Om du alltså skulle vilja ha en egen cylinder, kan du tipsa till exempel daghemmets föräldraförening eller en lokal klubbaktör om att det är möjligt att beställa cylindrar.

Video: Cylindern på små delar

En liten del är ett föremål som helt och hållet ryms in i smådelscylindern. Den här cylindern är lika stor som halsen på ett treårigt barn. Leksaker avsedda för barn under 3 år och delar som kan lossna från dessa får inte i något läge helt och hållet rymmas in i smådelscylindern.