Slå hål på myterna kring kemikalier

Madrassen som jag köpte luktar, kan jag använda den? Barnen beställde borax på nätet för sina slimelekar, ok? Hur vet jag vad som är tryggt och vad som inte är det? Hur tryggt är egentligen ekologiskt? Hur agerar jag ansvarsfullt själv? Vem talar sanning? Dessa och många andra frågor har ställts till Tukes angående kemikaliesäkerhet.

Kemist

Fakta 1: Kemikalier finns överallt, det finns ingen kemikaliefri värld.

Fakta 2: Använd kemikalier med eftertanke och enligt bruksanvisningarna.

Kampanjen Slå hål på myterna kring kemikalier och den här webbplatsen ger fakta om kemikaliesäkerhet och vi tar upp saker om kemikalier med hjälp av berättelser ur vardagen och praktiska exempel.
På den här webbplatsen publicerar vi under ett år temahelheter som anknyter till den aktuella årstiden. Temahelheter är bland annat:

Var finns information om kemikalier?

Kemikalier i kosmetika

Giftiga båtfärger

Sommartomtens kemikalier

Sommarens kemikalier

Kemikalier i elektriska apparater

Bekämpning av gnagare

Vi utmanar även dig att fundera på din egen användning av kemikalier med tanke på din hälsa, dina nära och miljön. Vi vill höra dina funderingar kring kemikaliesäkerhet och hur du har försökt påverka dem i din vardag. Delta i diskussionen och dela med dig av dina tankar:

#slåhålpåmyternakringkemikalier

#luulotpoiskemikaaleista

Tukes betryggar konsumenternas kemikaliesäkerhet

Tukes verkar i bakgrunden: verkställer i huvudsak kemikalielagstiftning på EU-nivå, vilken reglerar tillverkning, marknadsföring, försäljning och till en viss del användning av kemikalier. Största delen av arbetet för kemikaliesäkerheten görs tillsammans med producenterna och marknadsförande företag och är inte direkt synligt för konsumenterna. I kampanjen berättar vi också vad myndigheten gör för att säkerställa kemikaliesäkerheten.

De globala målen för hållbar utveckling i handlingsplanen Agenda 2030 är bl.a. att säkerställa hållbara konsumtionsvanor. Kampanjen stöder målet genom att ge konsumenterna information om hur man minskar skadeverkningarna på hälsa och miljö. 
Slå hål på myterna kring kemikalier är Säkerhets- och kemikalieverkets kampanj.

Kampanjen i kanaler i sociala medier

Kampanjen Slå hål på myterna kring kemikalier syns och hörs även i kanaler i sociala medier:

Twitter: @Tukesinfo och @SvTukesinfo
Facebook: @turvallisuusjakemikaalivirasto och @Sakerhetsochkemikalieverket
Instagram: @tukesinfo
Youtube: Tukesinfo

Kontakta