Lagring och bortskaffande

Ett växtskyddsmedel som förvaras på rätt sätt behåller sin effekt under en lång tid och är säker för användaren och miljön förutsatt att det används enligt anvisningarna. Tukes övervakar lagringen av växtskyddsmedel tillsammans med NTM-centralerna.

Förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel blir säkrare och mer användarvänligt på följande sätt:

 

 • Sätt upp en varningsskylt på förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel. Förvaringsutrymmet kan vara ett rum, ett skjul eller ett skåp.
 • Växtskyddsmedlen behåller sin effekt när de förvaras torrt, svalt och luftigt skyddade för sol och frost.
 • Kontrollera förvaringsutrymmets belysning.
 • Förvara inte personskydd såsom handskar, overaller och andningsskydd i förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel.
 • Förvara de farligaste växtskyddsmedlen i vätskeform på de nedersta hyllorna och medlen i pulverform på de översta hyllorna.
 • Kontrollera förpackningarna regelbundet. Lösningsmedlen i växtskyddsmedel kan göra förpackningarna bräckliga och förpackningen kan gå sönder om växtskyddsmedel blir våta eller fryser.
 • Placera ett avfallskärl i förvaringsutrymmet för tomma förpackningar som ska bortskaffas.
 • Utse en ansvarsperson för lagret för att sköta om säkerheten och ordningen i förvaringsutrymmet.

Försäkra dig om att du förvarar dina växtskyddsmedel enligt de följande kraven

Placera förvaringsstället för växtskyddsmedel skilt från livsmedel, foder och sociala utrymmen.

Förvara växtskyddsmedlen i sina originalförpackningar.

 • Originalförpackningarna är försedda med påskrifter med bruksanvisningar.
 • Eventuellt avfall identifieras med hjälp av uppgifterna på originalförpackningen på insamlingsstället för farligt avfall.
 • Ha även säkerhetsdatabladen från försäljaren tillgängliga för din personal.

 

 

Förvara växtskyddsmedel som klassats som farliga i ett låst lager.

 • Växtskyddsmedel som klassats som farliga har försetts med texten ”Förvaras i låst utrymme” på förpackningen.
 • Ett låst utrymme kan även vara bara en del av förvaringsstället för växtskyddsmedel, t.ex. ett separat skåp.

 

Försäkra dig om att växtskyddsmedel inte kan rinna ut i omgivningen ens vid olyckssituationer

 • Täpp till eventuell golvbrunn.
 • Försäkra dig om att en tröskel eller en skyddsbassäng förebygger spill från förvaringsutrymmet.

 

 

Frågor och svar

Kontakta

Lagstiftning

Kolla också