Lagring och bortskaffande

Ett växtskyddsmedel som förvaras på rätt sätt behåller sin effekt under en lång tid och är säker för användaren och miljön förutsatt att det används enligt anvisningarna. Tukes övervakar lagringen av växtskyddsmedel tillsammans med NTM-centralerna.

Förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel blir säkrare och mer användarvänligt på följande sätt:

 

  • Sätt upp en varningsskylt på förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel. Förvaringsutrymmet kan vara ett rum, ett skjul eller ett skåp.
  • Växtskyddsmedlen behåller sin effekt när de förvaras torrt, svalt och luftigt skyddade för sol och frost.
  • Kontrollera förvaringsutrymmets belysning.
  • Förvara inte personskydd såsom handskar, overaller och andningsskydd i förvaringsutrymmet för växtskyddsmedel.
  • Förvara de farligaste växtskyddsmedlen i vätskeform på de nedersta hyllorna och medlen i pulverform på de översta hyllorna.
  • Kontrollera förpackningarna regelbundet. Lösningsmedlen i växtskyddsmedel kan göra förpackningarna bräckliga och förpackningen kan gå sönder om växtskyddsmedel blir våta eller fryser.
  • Placera ett avfallskärl i förvaringsutrymmet för tomma förpackningar som ska bortskaffas.
  • Utse en ansvarsperson för lagret för att sköta om säkerheten och ordningen i förvaringsutrymmet.

Försäkra dig om att du förvarar dina växtskyddsmedel enligt de följande kraven