Det här är Tukes

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet, som främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter. Hos oss arbetar toxikologer, diplomingenjörer och experter inom många andra områden samt yrkeskunniga inom administration och kommunikation.

Vår tillsyn omfattar allt från badskum till industrianläggningar med katastrofrisk. Vi utövar tillsyn över produkter, tjänster och produktionssystem samt verkställer lagstiftning i anslutning till dem. Tukes verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. 

 

Folk sitter i mötesrummet vid de bärbara datorerna.