Det här är Tukes

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är en tillstånds- och tillsynsmyndighet vars mål är ett tryggt Finland för alla. Vi anställer specialister inom olika områden, bland annat biologer, jurister, kemister, ingenjörer samt yrkeskunniga inom förvaltning och kommunikation. Vår tillsyn omfattar allt från badskum till industrianläggningar.

Vi skyddar människor, egendom och miljö från säkerhetsrisker. Vi övervakar att produkter, tjänster och produktionssystem uppfyller de lagstadgade kraven. Vi genomför lagstiftning med anslutning till de sektorer som vi övervakar. Vi utvecklar reglering, samarbete mellan myndigheter och verksamhetsmodeller samt genomför forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

Folk sitter i mötesrummet vid de bärbara datorerna.