Ta i bruk ett mätinstrument som uppfyller kraven

Vilket mätinstrument som helst får enligt lagen om mätinstrument inte användas. Till exempel får en vanlig köksvåg inte användas för vägning för fastställande av pris.

Företag eller annat organ som använder mätresultat (t.ex. husbolag eller kommunalt vattentjänstverk) ser till att det mätinstrument eller den våg som tas i bruk uppfyller kraven, och att dess egenskaper är anpassade för användningsändamålet- och miljön. Mätinstrumentet ska vara tillräckligt noggrant, tillförlitligt och hållbart för den avsedda användningen.

De vanligaste vågarna och mätinstrumenten ska uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet (MID) eller vågdirektivet (NAWID). Godkända apparater identifieras utifrån märkningarna och den försäkran om överensstämmelse med kraven som kommer med apparaten.

Mätinstrument som inte uppfyller direktiven ska i vanliga fall antingen ha ett finskt eller europeiskt typgodkännande. Vanligtvis ska dessa apparater ännu verifieras innan de tas i bruk. Verifieringen utförs av ett besiktningsorgan som Tukes har godkänt.

Exempel på mätinstrument och de krav som berör dem är listade i tabellen.

Information om planering och tillverkning av mätinstrument.