Information om Tukes

Vi främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter.

En sakkunnig och riskbaserad övervakning, coachande metoder och samarbete samt ett aktivt utvecklings- och kommunikationsarbete tryggar tillförligheten och säkerheten. Vårt mål är ett ansvarskännande, tryggt och konkurrenskraftigt Finland.