Tukes historia

Finland har en lång historia av kontroll- och tillsynsuppgifter för teknisk säkerhet och tillförlitlighet: till exempel myndighetsövervakningen av guld härstammar från 1500-talet och regleringen av tryckkärlens säkerhet från 1800-talet. Tukes har främjat säkerheten och tillförlitligheten i det finländska samhället sedan 1995, till en början under ett annat namn.

1995

Tekniska kontrollcentralen och Elinspektionscentralen förenas och bildar Säkerhetsteknikcentralen – Turvatekniikan keskus eller Tukes.

2010

Tillsynsuppgifterna inom konsumentsäkerheten överförs från Konsumentverket till Säkerhetsteknikcentralen. En del av verksamheten flyttas till Tammerfors.

2011

Tukes tar över produktkontrolluppgifterna av kemikalier och byter namn till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes blir gruvmyndighet enligt gruvlagen.

Cirka 70 nya experter övergår till Tukes från Livsmedelssäkerhetsverket Evira (numera Livsmedelsverket), Finlands miljöcentral Syke och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

2013

Tukes får marknadsövervakning av kemikalier på sitt ansvar.

2015

Finlands nationella ackrediteringsorgan FINAS blir en del av Tukes. FINAS börjar fungera som en oberoende och opartisk enhet inom Tukes.

2016

Tukes får övervakningen av säkerheten i konsumenttjänster som sin uppgift.

2021

Fipoint-kontaktpunkten placeras i Tukes. Kontaktpunkten samordnar bland annat samarbetet mellan myndigheterna i Finland i fråga om EU:s marknadskontroll.