Krav på barnkläders snören och snoddar

Standarden SFS-EN 14682 ställer krav på alla snören och snoddar som finns i barnkläder. Dess mål är att förebygga strypningsrisk och andra farliga situationer, där snören eller snoddar kan fastna till exempel i en klätterställning, skidhiss, buss eller bli mellan en hiss dörr eller fastna i rulltrappor.

Enligt standarden får det till exempel inte alls finnas snören eller dragsnoddar i huvor eller runt huvudområdet på kläder som är menade för 7-åringar och yngre samt 134 cm långa och kortare barn. Även snören som knyts bakom nacken är förbjudna. 

Inte heller i kläder för större barn (7-14-åringar) får det finnas fritt hängande ändor i dragsnören i huvud- och halsregionen.

Hänvisningen som berörs i standarden SFS-EN 14682 är publicerad i Europeiska unionens officiella tidning. Standarden SFS-EN 14682 klargörs även i den tekniska rapporten CEN/TR 16446.

Saker att ta i beaktande:

  • Tillverkare, importörer och försäljare av barnkläder är ansvariga för produkternas säkerhet och för att de inte orsakar fara för användaren.
  • Konsumenter som har köpt kläder till småbarn med snören eller dragsnoddar vid huvan eller huvudområdet kan själva ta bort dem.
  • Det lönar sig för föräldrar som själv gör kläder till sina barn att fästa speciell uppmärksamhet vid detta och undvika användningen av band eller dragsnoddar speciellt på huvor och vid huvudområdet på kläder avsedda för småbarn. Även på andra ställen, t.ex. i fållen eller byxbunten kan långa band orsaka risk för skada om det fastnar till exempel i ett fordon som rör på sig eller i en rulltrappa.