Krav på cigarettändare

Väsentligt för cigarettändares, dvs. vanliga tändares, säkerhet är t.ex. barnsäker tändningsmekanisk och utformning, lågans höjd, släckning av lågan samt slag-, värme- och tryckmotstånd.

Eftersom cigarettändarna vanligtvis är konsumtionsvaror får de inte CE-märkas och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheterna.

Säkerhetskrav

Cigarettändare ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom. Cigarettändares säkerhets- och kvalitetskrav samt provningsmetoder behandlas i standarden SFS-EN ISO 9994 samt i dess tillägg A1.

Cigarettändaren ska vara barnsäker. En cigarettändare anses vara barnsäker när den har utformats och tillverkats så barn inte kan använda den. Användningen kan förhindras t.ex. med hjälp av tändarens struktur, utformning, tändningssystemets skydd eller med komplexa funktioner som krävs av den. I standarden SFS-EN 13869:2016 behandlas barnsäkerhetskrav och deras provningsmetoder.

Cigarettändare får inte

  • påminna om föremål såsom seriefigurer, leksaker, skjutvapen eller fordon.
  • innehålla till exempel blinkande ljus, samtal, musik eller rörliga föremål.

Det främsta syftet är även här att skydda barn.

Märkningar och bruksanvisningar

Cigarettändare ska ha nödvändiga bruksanvisningar för säker användning och varningarna ska vara på finska och svenska. I bruksanvisningen kan det finnas illustrationer för att öka tydligheten, och istället för med text kan informationen även ges med kända instruktions- och varningsmärkningar.

I standarden SFS-EN ISO 9994 ges detaljerad information om kraven på cigarettändares bruksanvisningar och märkningar samt framförs piktogram.