Industriell hantering av kemikalier och gaser

Formulärens namn  Beskrivning Länk  Anvisningarna 

Tillståndsansökan omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier 

Med blanketten ansöks om tillstånd för ny omfattande anläggning eller förändring i befintlig anläggning. Blanketten är även lämplig för att göra ändringsanmälan. Tillståndsansökan omfattande industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier  

Anmälan om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Med blanketten görs anmälan till räddningsverket om småskalig verksamhet eller förändringar i den.  Anmälan om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier  
Anmälan om ändring av företagets namn och kontaktinformation Med blanketten görs anmälan om ändringar i företagets namn eller kontaktinformation Anmälan om ändring av företagets namn och kontaktinformation  
Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna 

Ansökan om godkänt företag

Med blanketten ansöker installationsaffärer för gas- och oljeledningsaggregat och oljecisterners granskningsaffärer om att bli godkända affärer. Ansökan om godkänt företag