Periodisk besiktning och bevakning av en registrerad tryckbärande anordning

Registrerade tryckbärande anordningar ska besiktas periodiskt i syfte att försäkra att det är tryggt att använda den tryckbärande anordningen. Vid de periodiska besiktningarna kontrolleras den tryckbärande anordningens utvändiga och invändiga skick samt säkerhetsutrustningens funktion.

Det är den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare och driftsövervakare som ansvarar för att de periodiska besiktningarna utförs på utsatt tid. Driftsövervakaren sköter om att den tryckbärande anordningen förbereds för den periodiska besiktningen.

De periodiska besiktningarna utförs av ett besiktningsorgan som Tukes godkänt. Besiktningsorganet skickar uppgifterna om besiktningen till Tukes register över tryckbärande anordningar.

Den första periodiska besiktningen utförs i anslutning till registreringen, när den tryckbärande anordningen tas i drift.

Periodiska besiktningar utförs enligt följande

  • pannor: i regel med två års intervaller
  • tryckbehållare: med fyra års intervaller
  • autoklaver och transportbehållare som töms med hjälp av tryck: med två års intervaller.

Driftsövervakaren får nödvändiga anvisningar om förberedelserna för periodiska besiktningar av besiktningsorganet. Vid besiktningen slår besiktningsorganet fast den följande besiktningens tidpunkt och besiktningsslag.

De följande periodiska besiktningarna är antingen

  • driftsbesiktningar samt
  • invändiga besiktningar eller
  • tryckprov.

Bevakning av en tryckbärande anordning

I fråga om tryckbärande anordningar i kylanläggningar och vakuumisolerade behållare för kondenserad gas kan invändiga besiktningar och tryckprov ersättas med bevakning av den tryckbärande anordningen. Driftsbesiktningen kan inte ersättas med bevakning. Vid bevakning säkerställs förutsättningarna för att den tryckbärande anordningen kan drivas tryggt genom underhåll och service samt med olika testmetoder för oförstörande provning som utförs med regelbundna intervaller. Besiktningsorganet kontrollerar vid driftsbesiktningen att bevakningen iakttas och att de tryckbärande anordningarna fortsättningsvis kan användas tryggt.

Den tryckbärande anordningens ägare eller innehavare avtalar om bevakningen med ett besiktningsorgan som Tukes godkänt. Om bevakningen ska ingås ett skriftligt avtal och utarbetas en plan som besiktningsorganet lämnar till Tukes.

Annanstans på nätet

Besiktningsorgan – tryckbärande anordningar
Blanketter – tryckbärande anordningar
Vanliga frågor – tryckbärande anordningar