Om webbplatsen tukes.fi

Tukes.fi är Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats.

Webbplatsen är Tukes centrala kommunikationskanal med syfte av att instruera och ge anvisningar till Tukes kunder i ärenden som tillhör Tukes verksamhetsområden. Webbplatsen innehåller bl.a. Anvisningar och blanketter samt länkar till Tukes register.

Huvudmålgrupperna är yrkespersoner som är verksamma inom Tukes verksamhetsområden, representanter av den offentliga förvaltningen och företag samt studeranden, lärare och privatpersoner (konsumenter).

Webbplatsen är tillgänglig på finska och svenska samt delvis på engelska.

Du hittar inte nödvändigtvis ett direkt svar till din personliga situation. Du bör alltid också bekanta dig med lagstiftningen. Myndigghetsbesluten baseras alltid på lagstiftningen - inte på innehållet av denna internettjänst.

Vi strävar efter att innehållet på tukes.fi ska vara riktig och uppdaterad. Om du skulle upptäcka fel, brister på precision eller utvecklingsbehov på tukes.fi, vill vi gärna att du berättar om dessa för oss. Du kan skicka meddelanden till oss med responsblanketten som finns på sidan.

Behandling av personuppgifter

Tukes samlar inte in information varav en enskild besökare skulle kunna identifieras.

Tukes samlar in följande allmänna statistiska uppgifter för att kunna utveckla webbplatsen:

  • besökta webbplatser
  • tidpunkten för besöket
  • vilken webbläsare och vilket operativsystem som använts.

Uppgifterna används inte för identifiering av en enskild användare.

Vi sparar endast kontaktuppgifter och annan information som lämnats av användaren själv och använder uppgifterna för att kunna besvara användarens kontaktbegäran, frågor och övrig respons. Uppgifter som användaren själv har lämnat och uppgifter som samlas in om användningen av webbplatsen kopplas inte till varandra.

Vi ber dig uppmärksamma att om en länk leder bort från Tukes webbplats, ansvarar Tukes inte för hurdana uppgifter den andra webbplatsen samlar in. T.ex. videorna finns på YouTube som samlar in information om användarna.

Bilagor

På webbplatsen publiceras bl.a. PDF-filer. För att läsa dessa behöver du programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program, som kan laddas ner gratis.

Upphovsrätt, bilder och nyttjanderätt till bilderna

Rättigheterna till bild- och textmaterial som publiceras på webbplatsen ägs av Tukes eller av en annan informationslämnare som uppgetts.

Materialet på webbplatsen får användas och länkas till i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med Tukes.

Juridiskt förbehåll

Vi strävar efter att innehållet på tukes.fi ska vara riktig och uppdaterad. Tukes ansvarar emellertid inte för kostnader eller skador som orsakats användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Tukes ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant innehåll som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Ytterligare information

Tukes kommunikationer