Om webbplatsen tukes.fi

Tukes.fi är Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) webbplats.

Webbplatsen är Tukes centrala kommunikationskanal med syfte av att instruera och ge anvisningar till Tukes kunder i ärenden som tillhör Tukes verksamhetsområden. Webbplatsen innehåller bl.a. Anvisningar och blanketter samt länkar till Tukes register.

Huvudmålgrupperna är yrkespersoner som är verksamma inom Tukes verksamhetsområden, representanter av den offentliga förvaltningen och företag samt studeranden, lärare och privatpersoner.

Webbplatsen är tillgänglig på finska och svenska samt delvis på engelska.

Du hittar inte nödvändigtvis ett direkt svar till din personliga situation. Du bör alltid också bekanta dig med lagstiftningen. Myndigghetsbesluten baseras alltid på lagstiftningen - inte på innehållet av denna webbtjänst.

Vi strävar efter att innehållet på tukes.fi ska vara riktig och uppdaterad. Om du skulle upptäcka fel, brister på precision eller utvecklingsbehov på tukes.fi, vill vi gärna att du berättar om dessa för oss. Du kan skicka meddelanden till oss med responsblanketten som finns på sidan.

De meddelanden som publiceras på webbplatsen behandlar aktuella frågor och deras information beskriver situationen vid publiceringstillfället. De har inte uppdaterats i efterhand för att spegla den situation som kan ha förändrats. Du kan identifiera meddelanden genom texten "nyhet" eller "pressmeddelande" högst upp på sidan och publiceringstiden som visas bredvid den.

Kakor

Webbplatsen använder kakor och tillägg för att förbättra användarupplevelsen. En del är nödvändiga för tjänstens funktion och de aktiveras automatiskt.

Tukes samlar inte in sådana uppgifter om besöket på webbplatsen som skulle göra det möjligt att identifiera en enskild besökare.

Med hjälp av kakor samlar webbplatsen allmänna statistikuppgifter som används för att utveckla webbplatsen:

 • besökta sidor
 • tidpunkten för besöket
 • använda sökord
 • använda webbläsare och operativsystem.

Du kan förhindra insamlingen av statistikuppgifter genom att avvisa kakor som inte är nödvändiga. Du kan ändra kakinställningarna genom att klicka på knappen i slutet av denna sida.

På webbplatsen sparar vi endast de kontakt- eller andra uppgifter som användaren själv angett. Vi kan använda dessa uppgifter för att svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan respons. De uppgifter som användaren själv anger och de uppgifter som samlas in om användningen av webbplatsen kopplas inte till varandra. Ytterligare information om behandling av personuppgifter

Observera att om en länk leder bort från Tukes webbplats, ansvarar Tukes inte för hurdana uppgifter webbplatsen i fråga samlar in. Exempelvis finns videor på YouTube, som insamlar uppgifter om användare.

Bilagor

På webbplatsen publiceras bl.a. PDF-filer. För att läsa dessa behöver du programmet Adobe Acrobat Reader eller motsvarande program, som kan laddas ner gratis.

Upphovsrätt, bilder och nyttjanderätt till bilderna

Rättigheterna till bild- och textmaterial som publiceras på webbplatsen ägs av Tukes eller av en annan informationslämnare som uppgetts.

Materialet på webbplatsen får användas och länkas till i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet måste alltid avtalas särskilt med Tukes.

Juridiskt förbehåll

Vi strävar efter att innehållet på tukes.fi ska vara riktig och uppdaterad. Tukes ansvarar emellertid inte för kostnader eller skador som orsakats användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Tukes ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant innehåll som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

Tukes övriga webbplatser

Ackrediteringstjänsten Finas webbtjänst

Webbplatsen för ackrediteringstjänsten FINAS

Finas.fi

KemiDigi

Kemikalieinformation i en tjänst

 • Kemikalieproduktregistret: uppgifter som företagen har lämnat om farliga kemikalieprodukter som finns på marknaden i Finland
 • Växtskyddsmedelsregistret: Växtskyddsmedel som har godkänds i Finland
 • Biocidregistret: Biocidpreparat som har godkänts i Finland

KemiDigi

Tukes register

I Tukes register finns

 • verksamhetsutövare inom installations-, service- och reparationsverksamhet
 • ansvarspersoner och montörer inom kylbranschen
 • spruttestare för växtskyddsmedel
 • ädelmetallprodukters namn- och ortsstämplar

Offentligt register

Känn din produkt

Gratis inlärningsmaterial och tentamina för företag som tillverkar, importerar eller distribuerar konsumtionsvaror. En digital inlärningsmiljö även för aktörer inom skönhetsbranschen.

Känn din produkt

eTentamina

I inlärningsmiljön kan du avlägga bl.a. behörighetsprov för driftsövervakare, ansvarsperson och ansvarig föreståndare. Också öppna inlärningsmaterial finns tillgängliga.

eTentamina

Tukes författningsdatatjänst

En offentlig och kostnadsfri webbtjänst för rättsligt material. Innehållet produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab.

Författningsdatatjänst

Farliga produkter

På webbplatsen har vi samlat produkter vilkas försäljning myndigheter eller företag har begränsat.

Farliga produkter