E-märkning av färdigförpackningar 

Färdigförpackningar är produkter med standardinnehåll som har förpackats utan att köparen har varit närvarande. Färdigförpackningars innehållsmängden kan inte ändras utan att förpackningen öppnas eller annars på ett märkbart sätt ändras. Exempel på färdigförpackningar är burkar med fuktighetskräm, paket med flingor och flaskor för läskedrycker: de har förpackats av tillverkaren på fabriken och märkts med etiketter som anger ett standardinnehåll.

Tillverkaren kan hos besiktningsorganet kan ansöka om tillstånd för ℮-märkning i anslutning till färdigförpackningens standardinnehållsmärkning.  Märket anger att färdigförpackningen uppfyller färdigförpackningsdirektivets krav och att besiktningsorganet övervakar tillverkarens förfarande för säkerställande av innehållsmängden. I Finland fungerar Kiwa Inspecta Oy som besiktningsorgan.

Krav på färdigförpackningar

  • Förpackningens faktiska innehållsmängd ska i genomsnitt inte vara mindre än den nominella mängden.
  • I ett parti färdigförpackningar får det inte finnas för många förpackningar som underskrider den nominella mängden mer än den tillåtna minusavvikelsen exemplifierat i tabellen. Andelen av dessa förpackningar ska vara tillräckligt liten, så att partiet uppfyller kraven för provtagningarna som avses i bilaga II i färdigförpackningsdirektivet.
  • Färdigförpackningars innehållsmängd får inte underskrida den nominella mängden med mer än två gånger den tillåtna minusavvikelsen.


Tabell 1. Största tillåtna minusavvikelse för färdigförpackningar.

Nominell mängd Qn i gram eller milliliter Tillåten minusavvikelse TU1
  i % av Qn gram eller milliliter

5 - 50

9

50 - 100 4,5
100 - 200 4,5
200 - 300 9
300 - 500 3
500 - 1000 15
1000 - 10000 1,5