Godkända anordnare av behörighetsprov för installatörer inom kylbranschen

Som bevis av installatörens behörighet godkänner Tukes utbildningar och behörighetsprov anordnade av de arrangörer som listats nedan.

Utbildning och behörighetsprov inom luftkonditioneringsanordningar för fordon

   AEL, Helsingfors

   Autokeskus Ab, Korsåkersvägen 5, Helsingfors

   Delta Motor Group Ab, Heikasvägen 3, Helsingfors

   Diagno Finland Ab, Yrvädersgränden 3, Vanda

   Esbonejdens utbildningssamkommun Omnia, Mårtensbrovägen 10, Esbo

   Södra Savolax yrkesinstitut, Otavankatu 4, S:t Michels

   GM Finland Ab, Arvsvägen 2 D, Vanda

   HL Group Ab, Sandstensvägen 5, Helsingfors

   HMV-Systems Oy, Tegelbrännargränden 4, Vanda

   Hyria Koulutus Ab, Torikatu 18, Hyvinge

   Inspecta Koulutus Ab, Esbo

   K Auto Ab, PL 140 (Tikkurilantie 123), Vanda

   Kaha Oy Ab, Snarvägen 2, Vanda

   Kajanaland yrkesinstitut, Kajana

   Mellersta Östenbottens utbildningssamkommun,

   Mellersta Östenbottens yrkesinstitut, Närvilägatan 8, Karleby

   Mellersta Nylands utbildningssamkommun,

   Keuda-yrkesinstitut, Lopentie 20, Perttula

   Utbildningscentral Salpaus, Lahtis

   Stiftelsen Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö,

   Aikuiskoulutuskeskus Kouvola, Taitajantie 2, Kouvola

   Sydvästra Finlands utbildningssamkommun,

   Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä,

   Sydvästra Finlands yrkesinstitut Novida, Myllykyläntie 8, Loimaa

   Länsirannikon Koulutus Ab WinNova

   Professorintie 5, Björneborg och Satamakatu 19, Raumo

   MuiCon Ab, Hakekatu 4, Kuopio

   Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Kotkantie 3, Uleåborg

   Oulun seudun ammattiopisto,
   Haukipudas enhet, Ammattitie 1, Haukipudas
   Muhos enhet, Kirkkotie 1, Muhos

   Pohjois-Karjalan Ammattiopisto, Metsurintie 2 A, Valtimo

   Ponsse Abp, Ponssentie 22, Vieremä

   Raision ammattiopisto, Eeronkuja 3, Reso

   Raskone Ab, Lahtis

   Robert Bosch Ab, Örevägen 8 E, Vanda

   Rovaniemi utbildningssamkommun, Lapplands yrkesinstitut

   Jänkätie 1, Rovaniemi och Kaarrostie 15, Sodankylä

   Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus

   Seinäjoki utbildningssamkommun, Sedu Aikuiskoulutus

   Rastaantaival 2, Seinäjoki

   Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab,

   Yrkesinstitutet Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, Helsingfors

   Tammerfors yrkeshögskola, Kuntokatu 3, Tammerfors

   Tammerforsnejdens yrkesinstitut Tredu, Ajokinkuja 6, Tammerfors

   TAKK Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tammerfors

   Toyota yrkesinstitut, Korpivaaravägen 1, Vanda

   TTS Koulutus, Kiljavantie 6, Rajamäki pch Pilgränden 6, Vanda

   Turun Aikuiskoulutuskeskus, Artukaisvägen 13, Åbo

   Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Vanhankyläntie 2, Valkeakoski

   Veho Group Oy Ab, Esbo

   Wihuri Ab, Tampereentie 444, Lempäälä

   VV-Auto Group Ab, Svetsargatan 7 B, Helsingfors

   Ubildningssamkommunen i Övre Savolax, Ylä-Savon ammattiopisto, Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

   Yrkesakademin i Österbotten, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

   Ålands Yrkesgymnasium, Neptunigatan 19, Mariehamn    
 

Utbildning och behörighetsprov inom släckanordningsbranschen

Inspecta Utbildning Ab, Esboo

 

Utbildning och behörighetsprov inom elbrytarebranschen

Elenhe Kb, leena.korpinen (at) leenakorpinen.fi, Tammerfors

Frågor och svar

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.