Behandling av tillstånd och ändringar

Nya anläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier i en stor omfattning behöver ett tillstånd av Tukes. Ta reda på behovet av tillstånd med hjälp av kemikalieförteckningen och relationstalsräknaren.

Ett kemikaliesäkerhetstillstånd som beviljas av Tukes är ett specialtillstånd i förhållande till miljötillståndet. I Tukes e-tjänst eTentti finns en föreläsningshelhet om en smidig ansökningsprocess för tillstånd i investeringsprojekt.

Om ändringar som inverkar på kemikaliesäkerheten görs på en anläggning som övervakas av Tukes, ska en ändringsanmälan eller en ansökan om tillståndsändring lämnas in till Tukes. Kriterierna för ändringsanmälan och ändringstillstånd beskrivs på denna webbplats. Skicka tillståndsansökningar och -anmälningar till Tukes via e-tjänsten.

Målsatt behandlingstid för ändringsanmälningar är 80 dagar och för tillståndsansökningar 240 dagar.