Tekniska krav för upplagring i samband med handel

I affärslokalen ska de explosiva varorna lagras i separata skåp så att kunderna inte kommer åt dem. Produkterna i varje produktgrupp ska lagras i sina egna skåp. Därmed får patroner, tändhattar och krut lagras i samma skåp, fyrverkerier i sitt eget skåp och nödraketer och -bloss i sitt eget skåp.  Party popper-produkter, konfetti, tårtfacklor, tomtebloss och motsvarande behöver inte lagras i skåp.

Förutom ett brukslås ska skåpet också förses med ett annat lås som skåpet låses med efter stängningstid. Skåpets struktur ska överensstämma med nivån i standarden SFS 4399.

Konsumentprodukter kan vara upplagrade även på andra platser än i affärslokalen. Sådana utrymmen ska byggas som en egen brandteknisk sektion. De sektionerade byggnadsdelarna ska vara minst av klass EI 120 obrännbar, om det förvaras krut där, och i övrigt av klass EI 60 obrännbar. Lagerutrymmet ska också ha ett tillstånd eller det ska anmälas enligt det som sagts ovan.