Konstruktion

Elplaner måste utformas så att installationerna i planerna är säkra och överensstämmer med bestämmelserna. När du använder en professionell konstruktör säkerställer du att elkonstruktionen är ändamålsenlig och att det finns goda utgångspunkter för ett funktionellt slutresultat.

När man ska bygga en ny elanläggning eller ändra en gammal börjar arbetet vanligtvis med planering. Vid elplaneringen fastställs

  • de funktionella målen för elanläggningen, t.ex. belysning och uppvärmning samt
  • säkerhetsfaktorer såsom placering, val av utrustning och skydd.