Övergångstider

Förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 har tillämpats från och med den 21 april 2018.

  • Varje enskild personlig skyddsutrustning som släppts ut på marknaden ska ha uppfyllt kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning från och med den 21 april 2019.
  • Det är fortfarande tillåtet att sälja personlig skyddsutrustning som har tillverkats enligt direktivet om personlig skyddsutrustning 89/686/EEG, i Finland statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning 1406/1993, och släppts ut på marknaden, dvs. för första gången tillhandahållits på unionsmarknaden, senast den 21 april 2019, om skyddsutrustningen inte åldras eller orsakar fara för användaren.
  • EG-typintyg och beslut om godkännande som utfärdats enligt direktiv har varit giltiga till och med den 21 april 2023, om de inte har löpt ut före denna dag.
    • Varje enskild personlig skyddsutrustning som släppts ut på marknaden ska ändå ha uppfyllt kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning från och med den 21 april 2019.
    • EU-typintyg enligt förordningen om personlig skyddsutrustning ska ha anskaffats för personlig skyddsutrustning  i kategori II och III och som släppts ut på marknaden efter den 21 april 2023. Efter den 21 april 2023 har det inte varit tillåtet att släppa ut produkter försedda med EG-typintyg på marknaden.
    • Det är fortfarande tillåtet att sälja personlig skyddsutrustning som stämmer överens med förordningen om personlig skyddsutrustning och släppts ut på marknaden före den 22 april 2023, även om deras EG-typintyg inte är giltiga längre.

I Europeiska kommissionens anvisning finns svar på de flesta frågor som kommit upp.