Explosiva varor, fyrverkeripjäser, patroner och krut

På explosiva varor har man i lagstiftningen ställt krav som de ska uppfylla. Även överföring, försäljning, upplagring och tillverkning av explosiva varor har rglerats noga.

Med explosiv vara avses sprängämne som sådant och ett föremål eller ett redskap som innehåller sprängämne. Sådana är t.ex.

  • explosiva varor för bergsbrytning med sina tändmedel
  • krut
  • fyrverkeripjäser och nödraketer.

En fyrverkeripjäs är ett pyrotekniskt föremål som är producerat för underhållningsändamål. Fyrverkeripjäser som importeras till Finland tillverkas huvudsakligen i Kina. Tukes övervakar överensstämmelsen av fyrverkeripjäserna på den finländska marknaden och är den myndighet som godkänner farlighetsklassificeringar och övervakar importen.

För överföring av explosiva varor, patroner och krut i Finland eller import av dessa mellan Finland och EES-länder krävs ett dokument som Tukes har beviljat för förflyttningen eller importen, dvs. ett överföringsintyg. Överföringsintyget ska skickas till avsändaren av de explosiva varorna före överföringen.