Risker förknippade med vuxenvärlden

Barn vill i regel vara med och hjälpa till med alla de spännande saker som vuxna gör. När du identifierar de risker som det kan innebära att låta barnet delta i hushållssysslorna, är de lätta att undvika och det är säkert att utföra sysslor tillsammans med barnet.

Förpackningarna med hushållskemikalier, bilvårdsprodukter, bränslen och rengöringsmedel innehåller ämnen som kan vara farliga om de används på fel sätt.

Så här minskar du riskerna med kemikalier när du pysslar med dina små hjälpredor:

  • Tänk efter och köp endast de kemikalier som du verkligen behöver.
  • Bekanta dig med förpackningspåskrifterna och bruksanvisningarna och följ dem.
  • Använd bara den mängd som behövs.
  • Förvara kemikalierna i sina originalförpackningar oåtkomliga för barn.
  • Gör dig av med överflödiga kemikalier på rätt sätt.

Vissa förpackningar med hälsofarliga kemikalier ska tillslutas barnsäkert. Inte ens en förpackning med barnskyddande förslutning garanterar att barnet inte kommer i kontakt med kemikalien t.ex. om förpackningen går sönder. Om olyckan trots allt är framme och barnet sväljer eller spiller på sig något som kan vara farligt, ring nödnumret 112 eller Giftinformationscentralen 09 471 977.

Vi tvättar, städar och diskar

Städa regelbundet, med så milda medel och moderna städredskap som möjligt. Även om det är viktigt med hygien så behöver hemmet inte vara kliniskt rent. Bakteriedödande medel behövs i regel inte, och du kan rengöra ytorna även utan kemikalier.

Tvättmedel är farliga för barn, eftersom

  • de i regel är irriterande eller frätande. Dessa faror anges med en varningsmärkning på förpackningen.
  • Tvättmedelskapslar är av lämplig storlek för att rymmas i barnets hand och barnet kan tycka att de ser ut som godis.

Kemikalier ska förvaras oåtkomliga för barn i sina originalförpackningar för att undvika förväxling, eftersom det finns bl.a. anvisningar för första hjälpen vid exponeringssituationer på förpackningens varningsetikett.

Propplösare som innehåller natriumhydroxid (lut i vardagsspråk) eller starka syror (t.ex. svavelsyra) är särskilt farliga. De är ofta starkt frätande. Man ska iaktta särskild försiktighet vid användningen av dessa medel. Stopp i avloppet kan öppnas med mekaniska metoder, till exempel en avloppsrensare.

Lampoljor och tändvätskor

Håll tändvätskor och lampoljor oåtkomliga för barn. Förtäring av en liten mängd av tändvätska eller lampolja eller om man suger på veken kan orsaka dödlig lungskada. Om ett barn sväljer sådan vätska, kan den hamna i lungorna och orsaka en kemisk lunginflammation.

Föremål som innehåller vätskor

Se till att barnet inte kan ha sönder prydnadssaker som innehåller vätskor. Vätskefyllda prydnadssaker avsedda att ge ljus- eller färgeffekter när vätskorna blandas (t.ex. lavalampor) kan innehålla mineralolja. Om ett sådant föremål går sönder och barnet sväljer innehållet, kan vätskan komma i lungorna och kan då orsaka kemisk lunginflammation. Vätskor inuti ljusstavar som lyser i mörkret kan också innehålla skadliga ämnen.

Vi tvättar och servar bilen

Bilvårdsprodukter kan vara skadliga för hälsan och ska därför förvaras oåtkomligt för barn. Till exempel ger bensin ifrån sig hälsofarliga ångor, batterisyra är starkt frätande och t.ex. kylarvätska kan vara skadlig för hälsan.

Hårfärger

Låt inte barn under 16 år färga sitt hår. Orsaker till varför hårfärgning av barn och unga inte rekommenderas:

  • Hårfärgningsprodukter innehåller sensibiliserande ingredienser som kan orsaka bl.a. kontaktallergi. Sensibiliserande ämnen som används i hårfärgningsmedel är bl.a. parafenylendiamin, toluen-2,5-diamin och resorcinol.
  • Sensibilisering för hårfärger kan leda till en allvarlig allergisk överkänslighetsreaktion i samband med färgningen eller efteråt. Den allergiska reaktionen mot hårfärgningsmedel kan också inträffa senare. En tillfällig svart hennatatuering kan öka risken för allergi mot hårfärgningsmedel, eftersom svart henna innehåller samma sensibiliserande färgämnen som hårfärgningsmedel.