Riskkategorierna för personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning har indelats i tre riskkategorier enligt allvarlighetsgraden av den risk som utrustningen skyddar mot: 

Kategori I skyddar mot minimala risker:

 • ytlig mekanisk skada
 • kontakt med svaga rengöringsmedel eller långvarig kontakt med vatte
 • kontakt med ytor som inte är hetare än 50 °C
 • skador på ögonen till följd av exponering för solljus (ej vid observation av solen)
 • väderleksförhållanden som inte är av extrem art.

Denna kategori omfattar t.ex. trädgårdshandskar, solglasögon och simglasögon.

Kategori II omfattar andra risker än de risker som anges i kategorierna I och III.

Denna kategori omfattar största delen av all personlig skyddsutrustning, tex. hjälmar, reflexer för fotgängare, torrdräkter, skyddsglasögon, forbollsspelares benskydd, hockeyspelares skyddsutrustning, flytvästar, halkskydd på skor och personlig skyddsutrustning för privat bruk som skyddar mot hetta till exempel ugnshandskar och grytlappar (Övergångstider).

Kategori III omfattar uteslutande risker som kan leda till mycket allvarliga följder, såsom dödsfall eller bestående hälsoskada, med avseende på följande:

 • hälsovådliga ämnen och blandningar
 • miljöer med syrebrist
 • skadliga biologiska agens
 • joniserande strålning
 • höga temperaturer vilkas effekter kan jämföras med en lufttemperatur på 100 °C eller högre
 • låga temperaturer vilkas effekter kan jämföras med en lufttemperatur på - 50 °C eller lägre
 • fall från hög höjd
 • elchock och arbete med spänning
 • drunkning
 • huggsår från handhållna kedjesågar
 • högtrycksstrålar
 • skottsår och knivstick
 • skadligt buller

Denna kategori omfattar t.ex. andningsskydd, hörselskydd, räddningsvästar och fallskydd såsom selen, rep och karbiner.

Anvisning om klassificeringen om personlig skyddsutrustning, Guide for the categorisation of personal protective equipment (PPE), har bifogats Tillämpningsguiden för förordningen om personlig skyddsutrustningen, PPE Guidelines.