Ett säkert hem för barn

Syftet med denna webbplats är att hjälpa föräldrar att identifiera faror som spädbarn och barn utsätts för i sin vardag.

Barn har inte samma färdigheter och aktsamhet som vuxna har, varför det ligger på föräldrarna att se till att barnens livsmiljö är säker.

Statistiken från Institutet för hälsa och välfärd visar att det inträffar många olyckor i hemmet
för såväl vuxna som barn. Till följd av olyckor som inträffar i hemmet får barn till exempel skråmor, sår, benbrott och brännskador. I allvarligare fall kan olyckan medföra förgiftning, kvävning, strypning eller drunkning.

Många av de olyckor som små barn är med om i hemmet kan förebyggas. Säkerheten för barn kan förbättras genom att välja barnavårdsartiklar som lämpar sig för användningsändamålet och att använda dem på rätt sätt samt att hålla små barn under uppsikt. Bekanta dig alltid med produkternas förpackningspåskrifter och bruksanvisningar och följ dem.

Se även

Handböcker och broschyrer för familjen (Institutet för hälsa och välfärd)

Märkning av kemikalier