Nationella villkor för godkännande av biocidprodukter

I Finland omfattas vissa biocidprodukter av nationella villkor för godkännande. Syftet med dessa villkor är att främja en hållbar användning av biocidprodukter och att säkerställa att nordliga förhållanden beaktas i beslut om godkännande av biocidprodukter.

Nationella villkor för godkännande har fastställts för följande produkttyper

  • Antifoulingprodukter för båtar