Behörighetsklasser för godkänd rörelse 

Klass A
gas och olja

 

A gas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas

A olja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat

Klass C
gas och olja

C gas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

C olja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

Klass P
gas och olja

P gas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften blir flyt- eller naturgas

P olja Installations- och servicearbeten som gäller lättoljeaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW
Besiktningsrörelse för oljecisterner T Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner

 

Behörighetsklass för gasrör i plast

Gasrör av plast PE-rör Installering av gasrörsystem av plast

 

Legislatur