Behörighetsklasser för godkänd rörelse 

Klass A
gas och olja

 

A gas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas

A olja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat

Klass C
gas och olja

C gas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

C olja

Installations- och servicearbeten som gäller oljeeldningsaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 1200 kW

Klass P
gas och olja

P gas

Installations- och servicearbeten som gäller flytgasaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installations- och servicearbeten som gäller driftsrörsystem och förbrukningsanordningar för naturgas, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW

Installationer som gäller modifiering av bilmotor, då drivkraften blir flyt- eller naturgas*

P olja Installations- och servicearbeten som gäller lättoljeaggregat, då förbrukningsanordningarnas sammanlagda nominella bränsleeffekt är högst 70 kW
Besiktningsrörelse för oljecisterner T Periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner

*Obs! Krav på behörighet som gasinstallationsrörelse gäller inte för ändring av bilens motor till att använda gas som drivkraft eller för service av gassystem.

Den gasinstallationsrörelse som godkänts av Tukes (Pkaasu) ska dock besiktiga den gjorda ändringsmonteringen och utfärda ett besiktningsintyg om den. Intyget ska visas upp på besiktningskontoret när ändringsbesiktningen utförs för konverteringen av motorn till gasdrift (TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019; 6.2).

Behörighetsklass för gasrör i plast

Gasrör av plast PE-rör Installering av gasrörsystem av plast

 

Legislatur