Besiktningsorganen utför verifiering av mätinstrumentet

Verifieringen av mätinstrument utförs av besiktningsorgan som Tukes har godkänt. När tidsfristen för mätinstrumentets verifiering håller på att löpa ut, beställer företaget eller annat organ som använder mätresultaten, en verifiering från besiktningsorganet.

Besiktningsorganet kan beroende på sina egna arbetsköer flytta tidpunkten för verifiering med högst 4 månader.  Besiktningsorganet informerar kunden skriftligt om beslutet att flytta tidpunkten.

Förbrukningsmätare – mätning av vatten, elenergi, gas och värmeenergi – kan enligt lagen verifieras genom förfaranden som godkänts av besiktningsorganet.

Besiktningsorgan Kod Verifieringstjänster erbjudna av besiktningsorganet Vågar Mätare för flytande bränsle Öl kranar

KIWA Inspecta Tarkastus
Huvudkontor
Sörnäsgatan 2
00580 Helsingfors
tfn 010 521 600

Vid verifieringsbeställningar 
servicenummer 010 521 680
 

Kontor: Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vanda, Ylivieska

M03

KIWA Inspecta Tarkastus utför alla uppgifter som tillhör besiktningsorgan enligt lagen om mätinstrument, för alla mätinstrument och icke-automatiska vågar som omfattas av lagen och dess förfaranden.

 

Dessutom fungerar KIWA Inspecta Tarkastus som anmält organ enligt våg- och mätinstrumentdirektivet med koden 0424.
x x x

PME-Control Oy
Starrängsvägen 4 A3
Besöksadress: Viitaharjuntie 4
66300 Jurva

Verifieringstjänster: 0400 162 165
Högeffektmätningar: 0400 456 669

Verksamhetsområden: hela Finland
https://www.pme-control.com/

M04

Besiktningsorgan enligt lagen om mätinstrument (707/2011)

 • mätare för flytande bränsle, etanol och öl
 • spannmålsprovare
 • icke-automatiska vågar -
  periodisk verifiering,
  precisionsklasser II, III ja IV
 • automatiska vågar, vikter, andra mätinstrument- och system - periodisk verifiering

Dessutom fungerar PME-Control Oy som anmält organ enligt våg- och mätinstrumentdirektivet med koden 2858.

x x x

Aptepa Ky
PL 70, Ylimensalmentie 7
43501 Karstula
tfn 0400 641 213
www.aptepa.fi

M06

Vågars periodisks verifiering

 • icke-automatiska vågar
 • automatisk separationsvåg
x    

DEKRA Industrial Oy
Tuupakankuja 1
01740 Vantaa
tfn (09) 878 020
www.dekra.fi

M07

Överensstämmer med lagen om mätinstrument (707/2011)

 • besiktningsorganets uppgifter berörande vätskemätares periodiska- och nya verifiering
  x  

Tabell. Tukes godkänner de besiktningsorgan som verifierar mätinstrument under användningstiden. Besiktningsorganen utför verifiering av mätinstrumenten i enlighet med sina behörighetsområden.