Varningsmärkningar på hårfärgningsämnen

Många produkter avsedda för hårfärgning innehåller allergiframkallande beståndsdelar, som p-fenylendiamin och dess derivat samt resorsinol.

Varningar och instruktioner ska ges om användningen av allergiframkallande ämnen i hårfärgningsprodukter på produkternas förpackningar (EU:s kosmetikaförordning, bilaga III).

En förpackning med hårfärg ska ha följande varningar:

Blandningsförhållande.

varoitusmerkki

"Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om:

  • du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten
  • du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare
  • du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Får inte användas för att färga ögonfransar eller ögonbryn.”

 

Om hårfärgningsmedlet endast är avsett att användas av yrkespersoner, ska det förutom varningen ovan stå på förpackningen att produkten endast är avsedd för yrkesmässigt bruk.