Så här ansöker du om en namnstämpel och ortsstämpel hos Tukes

Du kan ansöka om en ortsstämpel eller namnstämpel hos Tukes. Du ska bekräfta registreringen av din namnstämpel i Tukes med tre års mellanrum.