Så här ansöker du om en namnstämpel och ortsstämpel hos Tukes

Du kan ansöka hos Tukes om en namnstämpel som används på ädelmetallprodukter. Ansökan om ortsstämpel görs alltid av kommunen, men du kan lämna en motion om saken till kommunen. Du måste bekräfta registreringen av din namnstämpel hos Tukes med tre års intervall. Till vänster hittar du anvisningar om hur du ansöker om namn- och ortsstämplar.

Namnstämpelregister

Tukes för ett officiellt register över namn- och ortsstämplar. Namnstämpeln anger vem som ansvarar för tillverkningen av, importerar eller säljer en ädelmetallprodukt. Med hjälp av registret kan du hitta den ansvariga instansen för en viss namnstämpel eller stämplar som används av ett visst företag eller en viss smed.

Numera godkänns endast stora bokstäver som namnstämpel. Namnstämpelregistret innehåller också kombinationer av bokstäver i olika storlekar samt figurer som registrerats före 2001. Registreringen för dessa är giltig om den har bekräftats med tre års intervall.

I namnstämpelregistret kan du söka efter information från hela landet eller begränsa sökningen till att bara omfatta en viss ort. Namnstämpelregistret innehåller bara namnstämplar som registrerats i Finland. Stämplar som är 50 år gamla eller äldre finns i tjänsten www.leimat.fi.

Du kan söka efter ortsstämplar i samma register genom att ange önskade sökkriterier i sökfälten.