Tips för att köpa en bra räddningsväst

Kontrollera att märkningen på västen är korrekt när du köper en räddningsväst. Räddningsvästar ska vara försedda med 

  • uppgift om tillverkaren och/eller importören
  • CE-märkning och ett fyrsiffrigt identifikationsnummer för det anmält organ som övervakar skyddets kvalitet
  • uppgift om den standard enligt vilken västen är tillverkad (EN ISO 12402)
  • prestandanivå (100 N, 150 N eller 275 N)
  • västens storlek, till exempel bröstomfång och vikt
  • minsta flytförmåga.

Västen ska åtföljas av bruksanvisningar samt en EG-försäkran om överensstämmelse på finska och svenska. Om ingen försäkran om överensstämmelse följer med västen ska det finnas en länk i bruksanvisningarna till en webbplats där den finns.

Den korrekta märkningen visar ofta att tillverkaren är förtrogen med kraven på produkten även i övrigt.

Barn i gul räddningsväst.

 

Vad är det för skillnad på flytväst och räddningsväst?

Räddningsvästar är avsedda för situationer där man kan behöva vänta på hjälp. De är avsedda för såväl simkunniga som icke simkunniga. De vänder personens ansikte uppåt om man hamnar i vattnet. För barn ska man alltid välja räddningsväst, inte flytväst!

Flytvästar är avsedda för simkunniga personer i situationer där hjälpen är nära. De håller dig inte på ytan utan att du själv är aktiv. 

Vad betyder flytvästens prestandanivå?

  • 100 N Räddningsvästar för skyddade vatten
  • 150 N Räddningsvästar för kustvatten
  • 275 N Räddningsvästar för öppet hav (till exempel med vattentäta eller tunga accessoarer)

Se till att räddningsvästarna är av rätt storlek

Välj en väst som är avsedd för personer med användarens vikt. Vid val av viktklass ska du också beakta en eventuell klädsel. En väst av lämplig viktklass håller användaren i ett bra läge på ytan.

Kontrollera också att västen är av lämplig storlek så att den fungerar på bästa möjliga sätt och är bekväm att använda.

Obs! Myndigheten förhandsgranskar inte personlig skyddsutrustning 

Enligt en undersökning som gjordes 2022, 88 procent av konsumenterna tror att myndigheterna förhandsgranskar personlig skyddsutrustning. Men det stämmer inte. Tukes övervakar säkerheten för produkter på marknaden riskbaserat. Ansvaret för räddningsvästars säkerhet ligger hos tillverkaren, importören och distributören.

Barnet simmar i vattnet i räddningsväst.