Allmänna krav på pyrotekniska artiklar

Fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar som saluförs i Finland ska vara CE-märkta och försedda med adekvata anvisningar om korrekt användning och förvaring samt produktinformation på finska och svenska.

Pyrotekniska artiklar är bl.a. fyrverkeripjäser, pyrotekniska säkerhetsanordningar i fordon och teatereffekter.

Fyrverkeripjäser som är tillåtna för konsumentbruk i Finland är

  • fyrverkeripjäser i kategori F1
  • fyrverkeripjäser i kategori F2
  • eldbägare och fontäner i kategori F3 och kombination produkter, som inte innehåller smällare.

I Finland får följande inte användas av konsumenter

  • smällare
  • små romerska ljus
  • små kaskadbomber
  • miniraketer.

Produkterna i kategori F4 är avsedda enbart för professionellt bruk.

Av övriga pyrotekniska artiklar är enbart produkterna i kategori P1 tillåtna för konsumentbruk med undantag av smällare för nöjesbruk i kategori P1. Överlåtelse av produkter i kategori P2 är tillåten enbart till ett företag där det finns en ansvarsperson med tillbörlig utbildning. Överlåtelse av produkter i kategorier T1 och T2 är tillåten enbart till ett företag där det finns en laddare (klass E) som innehar ett kompetensbrev för laddare med kompetens att avfyra effekter.