Ackumulatorer och batterier

Ackumulatorer och batterier måste vara säkra och mängden metallinnehåll i ackumulatorer och batterier måste ligga inom givna gränser. Ackumulatorer och batterier måste märkas med symbolen för separat insamling. Om ackumulatorn eller batteriet innehåller kvicksilver, bly eller kadmium måste det förses med märkningen som visar att kvicksilver, kadmium eller bly har använts. På ackumulatorer måste det dessutom finnas kapacitetsmärkningar.

Ackumulatorer och batterier faller under producentansvaret. Miljökraven för ackumulatorer och batterier kommer från förordningen om batterier och ackumulatorer och avfallslagen, kapacitetsmärkningarna från kommissionens förordning och säkerhetskraven har definierats i den nationella elsäkerhetslagen.

Tillämpningsområde

Alla typer av ackumulatorer och batterier ingår i tillämpningsområdet – oavsett form, volym, vikt, sammansättning och användningssyfte.

Sådant som hamnar utanför tillämpningsområdet är

batterier eller ackumulatorer i utrustning som används för militära ändamål, för att övervaka nationella säkerhetsintressen
batterier eller ackumulatorer i utrustning som ska skickas upp i rymden.

Begränsade ämnen

Batterier och ackumulatorer får innehålla högst 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Bärbara batterier och ackumulatorer får innehålla högst 0,002 viktprocent kadmium.

Bärbara batterier eller ackumulatorer är bland annat vanliga batterier, knappcellsbatterier och mobiltelefonbatterier.

Kadmiumbegränsningen gäller inte för ackumulatorer i följande apparater:

  • nöd- och larmsystem
  • nödbelysning
  • medicinsk utrustning.

Märkningar

Tillverkaren, importören eller försäljaren måste säkerställa att batterierna eller ackumulatorerna har nödvändiga märkningar i form av

symbol för separat insamling
den kemiska beteckningen för kvicksilver Hg, kadmium Cd, bly Pb, om batteriet eller ackumulatorn innehåller metallen i fråga
kapacitetsmärkningar, om det handlar om ett bärbart batteri eller bilbatteri.

Märkningarna måste vara synliga, lättlästa och permanenta. Märkningarna ska fästas på batteriet eller ackumulatorn, men om batteriet är litet kan märkningen fästas på förpackningen. Mer ingående krav på märkningen om separat insamling och kemiska beteckningar, bland annat gällande storlek, finns i bilagorna till den nationella förordningen om batterier och ackumulatorer. 

Mer ingående krav på kapacitetsmärkningarna finns i bilagorna till EU:s förordning nr 1103/2010.

Producentansvar

Ackumulatorer och batterier omfattas av skyldigheterna inom producentansvaret. Ett företag som tillverkar eller importerar en ackumulator eller ett batteri till Finland har en skyldighet att bekosta avfallshanteringen för produkten, när den inte används längre. Ärenden som gäller producentansvar har i Finland koncentrerats till Birkalands NTM-central.