Mätinstrument

Mätningarnas, mätresultatens och mätmetodernas tillförlitlighet övervakas om priset på en produkt eller tjänst bestäms utifrån mätresultaten. Mätinstrumentet måste uppfylla kraven i lagen om mätinstrument, när du använder mätresultaten

  • för att fastställa priset på en tjänst eller tjänstens ekonomiska fördel
  • för att kontrollera innehållsmängden i färdigförpackningar
  • som grund för myndigheters beslutsfattande.

Välj ett ändamålsenligt mätinstrument som uppfyller kraven så säkerställer du att mätningarna är tillförlitliga. 

Mätinstrumenten måste i allmänhet verifieras regelbundet under användningstiden. Verifieringen utförs av ett godkänt besiktningsorgan.

Ett ändamålsenligt mätinstrument identifieras utifrån märkningarna.