Hoppa till innehåll

Tukes eTentamina

Syftet med tentamina är att säkerställa att du har tillräckligt med sakkunskap och känner till föreskrifter och bestämmelser inom din bransch. 

I Tukes eTentamen-inlärningsmiljö kan du avlägga följande behörighetsprov elektroniskt:

 • driftsövervakare för industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
 • driftsövervakare för flytgas
 • driftsövervakare för naturgas
 • gruvsäkerhetsansvarig
 • ansvarig person för upplagring av explosiva varor
 • ansvarig person för tillverkning av explosiva varor
 • ansvarig föreståndare för handel med och upplagring av fyrverkeripjäser
 • ansvarig föreståndare för handel med och upplagring av skjutförnödenheter
 • ansvarig person för importör av fyrverkeripjäser och för arrangör av fyrverkerier
 • hissäkerhetsexamen (examensdag den 3 november 2021)
 • driftsövervakaren för en tryckbärande anordning (kostnadsfri).

Hissäkerhetsexamen kan avläggas på de examensdagar som meddelas på förhand. De övriga tentamina som Tukes arrangerar avläggs i inlärningsmiljön utan tids- eller platsbegränsningar. Du kan ta del av allt tentamensmaterial utan att behöva logga in som besökare.

Obs! Om det under tentamen uppstår problem i datatrafiken eller servern och din tentamensprestation avbryts, ta då kontakt med oss: tutkinnot(at)tukes.fi.

Så här köper du e-Tentamen och kommer till inlärningsmiljön

Gå till adressen kauppa.tukes.fi

Köp tentamen som du behöver tent
I samband med köpet görs stark identifiering och du skapar ett användarkonto till inlärningsmiljön.

Du får en orderbekräftelse till din e-post

Du har tre månader på dig att göra tentamen i vår eTentamen-inlärningsmiljö etentti.tukes.fi
Du kan bekanta dig med tentamensmaterialet och göra en testtentamen före den egentliga tentamen. Tentamen som du köpt syns till vänster under punkten “Egna kurser”.

Intyg
När du avlagt godkänd tentamen kan du spara och skriva ut ett intyg.