Tukes eTentamina

 

Syftet med tenten är att säkerställa att du har tillräcklig sakkunskap om området och att du känner till stadganden och bestämmelser som gäller området.

eTentamina i inlärningsmiljö av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ska offentliggöras under januari 2019. Det är möjligt att avlägga behörighetsprov som eTentamina för driftsövervakare för naturgas, flytgas och farliga kemikalier samt ansvarig person för gruvsäkerheten.

Från början av februari 2019 ska alla behörighetsprov avläggas som eTentamina i inlärningsmiljö av Tukes utan begränsningar för tid eller ort.

Obs! Om det under tentamen uppstår problem i datatrafiken eller servern och din tentamensprestation avbryts, ta då kontakt med oss: tutkinnot (at) tukes.fi.

Så här köper du e-Tentamen och kommer till inlärningsmiljön

Gå till adressen kauppa.tukes.fi

Köp tentamen som du behöver tent
I samband med köpet görs stark identifiering och du skapar ett användarkonto till inlärningsmiljön.

Du får en orderbekräftelse till din e-post

Du har tre månader på dig att göra tentamen i vår eTentamen-inlärningsmiljö etentti.tukes.fi
Du kan bekanta dig med tentamensmaterialet och göra en testtentamen före den egentliga tentamen. Tentamen som du köpt syns till vänster under punkten “Egna kurser”.

Intyg
När du avlagt godkänd tentamen kan du spara och skriva ut ett intyg.

Meny