Examina och tenter 

Syftet med tenten är att säkerställa att du har tillräcklig sakkunskap om området och att du känner till stadganden och bestämmelser som gäller området. Tack vare bestämmelserna och föreskrifterna kan du ta i beaktande riskerna för hälsa, miljö och egendom.

I detta avsnitt hittar du en förteckning över bl.a. de tenter som Tukes anordnar. Mer information om de olika tenterna med anmälningsanvisningar hittar du i examensregistret.

Så här deltar du i Tukes examina och tenter

Examensregister
Bekanta dig med anvisningarna, tentplatserna och -tiderna.

Anmäl dig till en examen eller en tent
Klicka på anmälningslänken för önskad tent i examensregistret. Du får ett bekräftelsemeddelande till din e-postadress.

Examenstillfälle
I bekräftelsemeddelandet finns adress och anvisning om hur du tar dig till platsen.

Intyg
Provresultaten skickas inom 3 veckor till den anmälda e-postadressen.

Faktura
Du får en faktura enligt Tukes prislista i efterhand.

Meny