Anmäl en allvarlig anläggnings- eller gruvolycka

Anmäl första information om en allvarlig anläggnings- eller gruvolycka till Tukes:

  • Kirsi Levä, direktör, industriavdelningen, kirsi.leva (at) tukes.fi, tfn 029 5052 162
  • Kati Hietamäki, sektionschef, industriella processer, kati.hietamaki (at) tukes.fi, tfn 029 5052 011.

Annanstans på nätet