Formulären

Länkar till Tukes blanketter enligt tjänstområden hittar du i menyn till vänster. Blanketterna är i Word- eller Excel-format. Du kan inhämta blanketten till din egen dator och fylla i den elektroniskt eller ta en utskrift på den och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda blanketten med behövliga bilagor till:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66
00521 HELSINGFORS

Rapporter om överträdelser i enlighet med lagen om skydd för visselblåsare

Tukes behandlar alla inlämnade rapporter konfidentiellt.

Om du har upptäckt överträdelser i ett arbetsrelaterat sammanhang och du är oroad för repressalier mot dig till följd av rapporten, till exempel uppsägning eller hävning av avtalet kan du få skydd för rapporterande personer. Rapportera i så fall i Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal

Läs mer om skydd för rapporterande personer på Justitiekanslersämbetets webbplats.

Om din rapport hänför sig till Tukes verksamhet

Tukes använder sig av en intern rapporteringskanal där Tukes nuvarande anställda kan rapportera om överträdelser. Om du är Tukes före detta anställd eller representerar en intressentgrupp, gör en rapport i Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal.