Formulären

Länkar till Tukes blanketter enligt tjänstområden hittar du i menyn till vänster. Blanketterna är i Word- eller Excel-format. Du kan inhämta blanketten till din egen dator och fylla i den elektroniskt eller ta en utskrift på den och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda blanketten med behövliga bilagor till:

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
PB 66
00521 HELSINGFORS