Bekämpning av gnagare

Söt, äcklig, skrämmande, otäck eller vacker? Det finns många åsikter om det här, men alla är säkert ense om att de här snabba krabaterna med lång svans inte ska finnas i våra hem. Möss, sorkar och råttor tar sig ofta in i hus för att leta efter mat. De orsakar förödelse i skafferiet och tandmärken i skåphörnet gör inte möbeln vackrare. Hur kan vi göra oss av med de här smådjuren och vad ska vi tänka på när det gäller att bekämpa gnagare?

Förebygg problem genom att handa på förhand!

Det är alltid arbetsamt att göra sig av med gnagare och det är ett onödigt bekymmer. Gnagare trivs där det finns mat och gömställen. Enklast kommer du undan när du handlar redan i förväg:

  • Förvara livsmedel och djurfoder så att gnagare inte kommer åt dem.
  • Sköt om att fåglarnas matningsställen är snygga och städade, och använd helst matningssystem som gnagare inte kommer åt.
  • Släng avfallet i behållare med lock. Se till att sopskjulet och gården är städade.
  • Täpp till alla springor genom vilka gnagare kan komma in i bostaden.

Rodenticid är det sista alternativet…

Rodenticider är giftiga också för människor. De är särskilt farliga för barn, om barnen kommer åt att äta av giftbetena. I produkterna tillsätts dock ett ämne som gör att de smakar illa i syfte att förhindra att människor äter av betena.

Rodenticider är giftiga också för andra djur. De kan exponeras för gifterna antingen när de äter av ett giftbete själv eller om de äter upp en gnagare som ätit gift. Rester av gifter har påträffats i husdjur och vilda djur. Försök därför undvika att använda gift, och bekämpa gnagare hellre med fällor. En annan fördel med fällor är att döda gnagare inte blir kvar i bostadens eller husets konstruktioner, där de börjar lukta.

Om du ändå beslutar att skaffa gift, kom ihåg att:

  • Konsumenter har endast tillgång till gifter som är avsedda för att bekämpa möss. Råttor ska bekämpas med fällor.
  • Gift endast får användas inomhus.
  • Leta reda på de döda mössen, samla upp dem och lägg dem i ett sopkärl med lock, så att andra djur inte kommer åt dem. Berätta också för grannarna om att du använder gift, så att de kan hålla sina sällskapsdjur kopplade.
  • Använd skyddshandskar när du hanterar döda gnagare, gifter och giftlådor.
  • Kom ihåg att det inte är tillåtet att använda rodenticider kontinuerligt. Läs bruksanvisningen omsorgsfullt och iaktta dem.

Rodenticider levereras i färdigt förpackade lådor där lockbetet finns inuti. Öppna inte asken eller påsarna med beten inne i lådan! Placera askarna på ett sådant sätt att barn och husdjur inte kan komma i beröring med dem. Samla in lådorna med lockbeten efter förgiftningsperioden och släng dem enligt anvisningarna för farligt avfall.

Många tror att det är möjligt att göra sig av med råttor som finns i bostaden med mössgift...

I verkligheten får preparat som är avsedda för bekämpning av möss inte användas på råttor. Då orsakar gifterna mer skada än nytta. Det är svårt att bekämpa råttor, och bekämpningen med gift borde ske i hela grannskapet på samma gång. Effektiv bekämpning av råttor med gift kräver ofta att en professionell skadedjursbekämpar anlitas. Lokala och ineffektiva bekämpningsåtgärder gör endast problemet värre eftersom råttor lär sig att tåla gift. Försök således inte bekämpa råttor med gift! Du kan göra det med fällor. Om detta inte ger önskat resultat, lönar det sig att anlita ett företag som bekämpar skadedjur. 

Mer information

Rodenticider