Måltider för bebisar och barn i lekåldern

Ytterligare information om näringsrekommendationerna för barn finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Barnmatstolar

Det är klokt att fästa vikt vid att stolen är stadig när du väljer barnmatstol. Barnmatstolen ska tåla barnets rörelser och stå stadigt om syskonen klättrar på den.

Så här blir måltiden trygg i en barnmatstol:

  • Håll barnmatstolen så nära bordet att barnet inte kan välta den genom att skjuta mot bordet med fötterna.
  • Skaffa vid behov en sele till barnmatstolen. Selen kan emellertid orsaka farliga situationer om den används utan uppsikt eller om barnet leker med den. Beakta särskilt infästningen av stolar som ska fästas vid bordet eller vid en vuxen persons stol. Beakta även viktbegränsningarna för barnmatstolen.
  • När barnet sitter i barnmatstolen, ska man alltid hålla barnet under uppsikt för att förebygga olyckor.

Plastförpackningar och nappflaskor

Förvara helst maten i glaskärl. Undvik att värma välling och barnmat i plastförpackningar och plastflaskor som inte är avsedda för ändamålet.

Testa alltid nappflaskans napp genom att dra i den före varje användning. Så säkerställer du att nappdelen inte har gått sönder och inte orsakar kvävningsrisk hos barnet. En trasig produkt ska genast tas ur bruk. Nappdelen ska rengöras och vid behov steriliseras enligt anvisningar som medföljer produkten.

Användningen av bisfenol A, ett hormon- och reproduktionsstörande ämne, som material för nappflaskor är förbjuden inom EU. En del av ftalaterna är också hormon- och reproduktionsstörande ämnen, och användningen av dem i barnavårdsartiklar har begränsats. Ytterligare information om detta finns på Livsmedelsverkets och Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s  webbplatser.

Rester av växtskyddsmedel i maten

För barn rekommenderas matvaror som producerats i Finland och i EU-området.

Hos barn är kostsammansättningen olik vuxnas, och konsumtionen av mat i relation till vikten är högre än hos vuxna. Livsmedel som importerats till EU från länder utanför EU har konstaterats innehålla mer förbjudna ämnen än produkter som producerats inom EU. Ytterligare information finns på Livsmedelsverkets webbplats.