Ädelmetallprodukter 

Genom e-tjänsten kan du ansöka om namnstämpel, bekräfta eller avsluta registrering av namnstämpel, överföra namnstämpeln till ett annat företag eller anmäla förändrade kontaktuppgifter angående namnstämpeln. Du identifierar dig till e-tjänsten med t.ex. bankkoder, varefter du tryggt kan fylla i och skicka blanketten.

Du kommer till den elektroniska tjänsten via länken E-tjänster och därefter genom att välja Tukes tjänster.

Formulärens namn  Beskrivning Länk Anvisningarna

Ansökan om namnstämpel eller anmälan om förändring av registrerade uppgifter 

Med blanketten ansöks om ansvarsstämpel eller anmäls om ändringar i tidigare registrerade uppgifter.

E-tjänster

Word: Ansökan om namnstämpel eller anmälan om förändring av registrerade uppgifter

Så här ansöks om namnstämpel

Bekräftelse eller avslutande av nämnstämpelregistering 

Med blanketten bekräftas eller avslutas namnstämpelns registrering.

E-tjänster

Word: Bekräftelse eller avslutande av nämnstämpelregistering

 
Överföring av namnstämpel från ett företag till ett annat     E-tjänster  
Ändring av kontaktuppgifter för namnstämpel   E-tjänster