Anordningar inom räddningsväsendet 

Formulärens namn Beskrivning Länk Anvisningarna

Brandlarmanläggningar

     

Brandlarmanläggningsaffär

Formuläret används för att anmäla en brandlarmanläggningsaffär till Tukes register.

E-tjänster

Anvisningar för den som planerar inleda installation och service av brandlarmanläggningar

Behörighet för brandlarmanläggningar

Formuläret används för att ansöka om ett behörighetsintyg för en ansvarig person för en brandlarmanläggningsaffär.

E-tjänster

Anvisning för den som söker behörighet för brandlarmanläggningar

Släckanläggningar

     

Släckanläggningsaffär

Formuläret används för att anmäla en släckanläggning till Tukes register.

E-tjänster

Anvisningar för den som planerar inleda installation och service av släckanläggningar

Släckanläggningar som innehåller F-gaser

Formuläret används för att anmäla en affär som utför installation, underhåll, service och reparation av släckanläggningar som innehåller F-gaser samt tillvaratagande av släckningsmedel till Tukes register.

 

E-tjänster

 

Behörighet för släckanläggningar

Formuläret används för ansökan om behörighetsintyg för ansvarig person för en släckanläggningsaffär.

E-tjänster Anvisning för den som ansöker om behörighet för släckanläggningar

F-gaser, behörighet

Formuläret används för att ansöka om behörighetsintyg för ansvarig person för en person som utför installation, service och reparation av släckanläggningar som innehåller F-gaser samt tillvaratagande av släckningsmedel.

E-tjänster  

Handbrandsläckar

     

Handbrandsläckaraffär och -behörighet 

Med blanketten anmäls handbrandsläckningsaffär och/eller ansöks om behörighetsintyg för ansvarspersonen.

E-tjänster

Handbrandsläckaraffär och -behörighet 

Anvisning för den som planerar inleda handbrandsläckaraffärsverksamhet och ansöka om behörighet för handbrandsläckare