Anordningar inom räddningsväsendet 

Brandlarmanläggningar

Brandlarmanläggningsaffär

Formuläret används för att anmäla en brandlarmanläggningsaffär till Tukes register.

E-tjänster

Anvisning för den som planerar inleda installation och service av brandlarmanläggningar och släckanläggningar (pdf, 126 kb)

Behörighet för brandlarmanläggningar

Formuläret används för att ansöka om ett behörighetsintyg för en ansvarig person för en brandlarmanläggningsaffär.

E-tjänster

Anvisning för den som söker behörighet för brandlarmanläggningar (pdf, 132 kb)

Släckanläggningar

Släckanläggningsaffär

Formuläret används för att anmäla en släckanläggning till Tukes register.

E-tjänster

Anvisningar för den som planerar inleda installation och service av släckanläggningar (pdf, 126 kb)

Släckanläggningar som innehåller F-gaser

Formuläret används för att anmäla en affär som utför installation, underhåll, service och reparation av släckanläggningar som innehåller F-gaser samt tillvaratagande av släckningsmedel till Tukes register.

E-tjänster

Behörighet för släckanläggningar

Formuläret används för ansökan om behörighetsintyg för ansvarig person för en släckanläggningsaffär.

E-tjänster

Anvisning för den som ansöker om behörighet för släckanläggningar (pdf, 131 kb)

F-gaser, behörighet

Formuläret används för att ansöka om behörighetsintyg för ansvarig person för en person som utför installation, service och reparation av släckanläggningar som innehåller F-gaser samt tillvaratagande av släckningsmedel.

E-tjänster

Handbrandsläckar

Handbrandsläckaraffär och -behörighet 

Med blanketten anmäls handbrandsläckningsaffär och/eller ansöks om behörighetsintyg för ansvarspersonen.

E-tjänster

Handbrandsläckaraffär och -behörighet (doc, 43 kb)

Anvisning för den som planerar inleda handbrandsläckaraffärsverksamhet och ansöka om behörighet för handbrandsläckare (pdf, 123 kb)