Om en produkt medför fara

Produkterna ska uppfylla lagstiftningens krav och vara så säkra som man rimligen kan krävas av produktgruppen.

T.ex. en elektrisk produkt får inte orsaka elstötar och det får inte lossna små delar ur leksaker som är avsedda för barn under 3 år.  T.ex. knivar ska vara vassa så att man ska kunna skära med dem, men mjukisdjur får inte innehålla vassa blad.

Om en produkt medför fara eller inte uppfyller de lagstadgade kraven, kan Tukes vidta åtgärder och t.ex. kräva att produkten dras ut marknaden.

Uppgifter om produkter som har konstaterats vara farliga eller inte överenssämma med kraven finns bl.a. på följande ställen:

Vad gör jag om en produkt orsakar fara?

Om du upptäcker att en produkt är farlig, kontakta alltid först det företag som du har köpt produkten av. Kontakta företaget så fortsom möjligt efter det att du har upptäckt felet i produkten. Kom överens med företaget om eventuell reparation, byte till en annan produkt, kompensation eller upphävande av köpet.

Anmäl produkten till Tukes

(Anmälningsformular i Marknadsövervakningsregistret.) Anmälan kan lämnas in anonymt.

Även om företaget skulle ha återbetalat dina pengar, bytt ut den felaktiga produkten eller reparerat den, du bör lämna in en anmälan till Tukes. Även om i ditt fall du förhoppningsvis kom undan med blotta förskräckelsen, har någon annan som använder produkten kanske inte lika bra tur. Med hjälp av anmälan kan Tukes vidta de nödvändiga åtgärderna. Varje företag ansvarar för sin del för att produkterna är säkra.

Tukes kan inte fastställa skadestånd eller ersättningar till konsumenterna. Tukes övervakar inte konsumentsäkerhetslagen.

Om man inte kan komma överens med försäljaren

Om du inte kan komma överens med försäljaren om hur man ska gå till väga med den felaktiga produkt som du har köpt, kan du få hjälp av konsumentrådgivare eller Konsumenteuropa i Finland. Kontakta konsumentrådgivarna eller Konsumenteuropa i Finland, om företaget t.ex. inte kan reparara produkten och inte vill upphäva köpet eller ersätta den felaktiga produkten med en felfri produkt.

Konsumentrådgivare kan hjälpa dig at utreda ärendet med företag som är belägna i Finland, och Konsumenteuropa i Finland kan hjälpa då du har köpt produkten av ett företag som är beläget i ett annat EU-land, Norge eller Island t.ex. på en webbutik.

Tukes har ingen behörighet att agera mot företag som är belägna utanför Finland. Tukes kan emellertid be myndigheterna i ett annat land att utreda saken, om företaget i fråga är beläget i ett annat EU- eller EES-land.

Gör så här om en produkt orsakar fara

Säker produkt
Utgångspunkten är att alla produkter ska uppfylla lagstiftningens krav och vara så säkra som rimligen kan krävas.

Anmäl en farlig produkt till företaget
Om du upptäcker att en produkt är farlig, kontakta det företag som du har köpt produkten av så fort som möjligt. Kom överens med företaget om eventuell reparation, byte till en annan produkt, kompensation eller upphävande av köpet.

Anmäl produkten till Tukes
Med hjälp av anmälan kan Tukes vidta de nödvändiga åtgärderna.

Kontakta konsumentrådgivningen vid behov
Om du inte kan komma överens med försäljaren om ersättning för en felaktig produkt, kontakta konsumentrådgivningen.

Utländska webbutiker
Om du har köpt en felaktig produkt från ett annat EU-land, Norge eller Island t.ex. från en webbutik, kan Konsumenteuropa i Finland hjälp dig vid förhandlingarna med försäljaren.

Exempel

Produkten orsakade skada, men säljaren vägrar gå med på ersättning

När Maja laddade sin balansskoter (hoverboard) uppstod uppenbarligen något fel eftersom skotern först började ryka och sedan flammade upp. Dessbättre var Maja på plats och lyckades släcka elden nästan genast. I samma utrymme där balansskotern laddades förvarades även hela familjens vinterkläder och festkläder, bl.a. en mycket värdefull folkdräkt. Röklukten fastnade i kläderna, i folkdräkten hann till och med brännas ett stort hål och balansskotern blev oanvändbar.

Maja kontaktar balansskoterns säljare och försöker komma överens om skadestånd, men säljaren vägrar att samarbeta.

Maija vänder sig till konsumentrådgivare och försöker tillsammans med konsumentrådgivaren få tillbaka pengarna för den förstörda balansskotern.

Eftersom den defekta produkten har orsakat skador på andra föremål än själva produkten eller personskador, överväger Maja att söka ersättning med stöd av skadeståndslagstiftningen, exempelvis produktansvarighetslagen (694/1990). I det fallet ska Maja ändå självständigt driva skadeståndstalan i tingsrätten. Maija har ingen rättsskyddsförsäkring, följaktligen kontrollerar hon om hon kunde ha rätt till rättshjälp

Vanliga frågor och svar

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!

Your Europe.