Om en produkt medför fara

Produkterna ska uppfylla lagstiftningens krav och vara så säkra som man rimligen kan krävas av produktgruppen.

T.ex. en elektrisk produkt får inte orsaka elstötar och det får inte lossna små delar ur leksaker som är avsedda för barn under 3 år.  T.ex. knivar ska vara vassa så att man ska kunna skära med dem, men mjukisdjur får inte innehålla vassa blad.

Om en produkt medför fara eller inte uppfyller de lagstadgade kraven, kan Tukes vidta åtgärder och t.ex. kräva att produkten dras ut marknaden.

Uppgifter om produkter som har konstaterats vara farliga eller inte överenssämma med kraven finns bl.a. på följande ställen:

Vad gör jag om en produkt orsakar fara?

Om du upptäcker att en produkt är farlig, kontakta alltid först det företag som du har köpt produkten av. Kontakta företaget så fortsom möjligt efter det att du har upptäckt felet i produkten. Kom överens med företaget om eventuell reparation, byte till en annan produkt, kompensation eller upphävande av köpet.

Anmäl produkten till Tukes. Anmälan kan lämnas in anonymt.

Även om företaget skulle ha återbetalat dina pengar, bytt ut den felaktiga produkten eller reparerat den, du bör lämna in en anmälan till Tukes. Även om i ditt fall du förhoppningsvis kom undan med blotta förskräckelsen, har någon annan som använder produkten kanske inte lika bra tur. Med hjälp av anmälan kan Tukes vidta de nödvändiga åtgärderna. Varje företag ansvarar för sin del för att produkterna är säkra.

Tukes kan inte fastställa skadestånd eller ersättningar till konsumenterna. Tukes övervakar inte konsumentsäkerhetslagen.

Om man inte kan komma överens med försäljaren

Om du inte kan komma överens med försäljaren om hur man ska gå till väga med den felaktiga produkt som du har köpt, kan du få hjälp av konsumentrådgivare eller Konsumenteuropa i Finland. Kontakta konsumentrådgivarna eller Konsumenteuropa i Finland, om företaget t.ex. inte kan reparara produkten och inte vill upphäva köpet eller ersätta den felaktiga produkten med en felfri produkt.

Konsumentrådgivare kan hjälpa dig at utreda ärendet med företag som är belägna i Finland, och Konsumenteuropa i Finland kan hjälpa då du har köpt produkten av ett företag som är beläget i ett annat EU-land, Norge eller Island t.ex. på en webbutik.

Tukes har ingen behörighet att agera mot företag som är belägna utanför Finland. Tukes kan emellertid be myndigheterna i ett annat land att utreda saken, om företaget i fråga är beläget i ett annat EU- eller EES-land.

Gör så här om en produkt orsakar fara

Säker produkt
Utgångspunkten är att alla produkter ska uppfylla lagstiftningens krav och vara så säkra som rimligen kan krävas.

Anmäl en farlig produkt till företaget
Om du upptäcker att en produkt är farlig, kontakta det företag som du har köpt produkten av så fort som möjligt. Kom överens med företaget om eventuell reparation, byte till en annan produkt, kompensation eller upphävande av köpet.

Anmäl produkten till Tukes
Med hjälp av anmälan kan Tukes vidta de nödvändiga åtgärderna.

Kontakta konsumentrådgivningen vid behov
Om du inte kan komma överens med försäljaren om ersättning för en felaktig produkt, kontakta konsumentrådgivningen.

Utländska webbutiker
Om du har köpt en felaktig produkt från ett annat EU-land, Norge eller Island t.ex. från en webbutik, kan Konsumenteuropa i Finland hjälp dig vid förhandlingarna med försäljaren.

Exempel

Tuote aiheutti vahinkoa, mutta myyjä ei suostu korvauksiin

Maijan leijulautaan tuli lataustilanteessa ilmeisesti jokin häiriö, sillä leijulauta alkoi savuta ja leimahti. Onneksi Maija oli paikalla ja sai palon sammumaan melkein heti. Latauksessa olleen leijulaudan kanssa samassa tilassa oli säilytyksessä koko perheen talvivaatteet ja juhlavaatteita, mm. erittäin arvokas kansallispuku. Savun haju tarttui vaatteisiin, kansallispukuun ehti palaa iso reikä ja leijulauta meni käyttökelvottomaksi.

Maija ottaa yhteyttä leijulaudan myyjään ja yrittää sopia vahinkojen korvaamisesta, mutta myyjä kieltäytyy yhteistyöstä.

Maija kääntyy maistraattien kuluttajaneuvojien puoleen ja pyrkii kuluttajaneuvojan kanssa saamaan myyjältä rahat takaisin käyttökelvottomasta leijulaudasta.

Koska viallinen tuote on aiheuttanut vahinkoja muille tavaroille kuin tuotteelle itselleen tai ihmisille, Maija harkitsee hakevansa korvauksia vahingonkorvauslainsäädännön, esimerkiksi tuotevastuulain (694/1990), nojalla. Tällöin Maijan on kuitenkin ajettava vahingonkorvauskannetta itsenäisesti käräjäoikeudessa. Maijalla ei ole oikeusturvavakuutusta, joten hän tarkistaa, voisiko hän olla oikeutettu oikeusapuun