Krav på simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus

Simbassängernas och badtunnornas tillverkare, kontraktsgivare, importörer och försäljare ansvarar för deras säkerhet och för att de har nödvändiga bruksanvisningar och varningsmärkningar.

Säkerhetskrav på simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus

Simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus, ska uppfylla de allmänna säkerhetskraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen. De får inte medföra fara för konsumentens hälsa eller egendom. Elsäkerhet ska även vid behov beaktas, t.ex. pumpar och vattenvärmare som fungerar med elektricitet.

Olika simbassänger som används för hemmabruk utomhus omfattas även av följande europeiska standarder:

  • Simbassänger avsedda för hemmabruk utomhus: Standarderna SFS-EN 16582 delar 1-3 och SFS-EN 16713 delar 1-3
  • SFS-EN 16927 Små simbassänger (mini pools)

Plaskbassänger (paddling pools) är leksaker. Standarden för badtunnor är för tillfället under förberedelse.

Lisää tietoa uima-altaiden ja kylpytynnyreiden turvallisuudesta löytyy myös Tukesin lehdistötiedotteesta.

Bruksanvisningar och märkningar

Med bassängerna och badtunnorna samt medföljande tilläggsutrustning, som lock och skyddspresenningar ska ges tydliga och lättbegripliga anvisningar om säker användning av dem. Bruks- och varningstexter som är viktiga för säkerheten ska ges på finska och svenska.

Väsentliga uppgifter är till exempel:

  • monterings-, installations- och bruksanvisningar
  • varningsmärkningar som är nödvändiga för användningen, t.ex. varning om bassängpresenningen inte tål människans vikt för rengöring av vattnet
  • förvaring-, underhåll- och rengöringsanvisningar
  • anvisningar om tagande ur bruk, lagring och avlägsnande
  • information om faror gällande användning och avlägsnande.

Mer detaljerad information om olika simbassängers märkningar och bruksanvisningar finns i de standarder som gäller för dem.

Observera dessa

  • Farliga situationer för simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus uppstår t.ex. då användarna, i synnerhet barn, inte övervakas korrekt.
  • När simbassängen eller badtunnan inte används är det bra att förhindra tillträdet till den, t.ex. med ett stadigt lock i rätt storlek som placeras på badtunnan, och som man inte i misstag kan flytta på.

Viktigt för säkerheten är också bl.a. korrekt installation av bassängen, vattenkvaliteten och korrekt användning av vattenrengöringskemikalier.